`Μείωση της κατανάλωσης ελαιολάδου στην Ευρώπη που κατηγορείται για τα δεινά της συγκομιδής, υψηλότερες τιμές - Olive Oil Times

Πτώση στην κατανάλωση ελαιολάδου στην Ευρώπη που κατηγορήθηκε για τα δεινά των συγκομιδών, υψηλότερες τιμές

Μάρτιος 9, 2016
Erin Ridley

Πρόσφατες Ειδήσεις

Σύμφωνα με το τελευταία έκθεση από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ), η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου αυξήθηκε 1.8 φορές από το 1990/1991 και οι προσωρινές τιμές αποκαλύπτουν αύξηση κατά 4.6% στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Αυτή η άνοδος της κατανάλωσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μη μέλη της ΔΟΕ, των οποίων το μερίδιο κατανάλωση ελαιολάδου πήδηξε από το 11 τοις εκατό σε 24 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού πλαισίου 25.

Καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτήν την ομάδα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η κατανάλωση αυξήθηκε από 88,000 μετρικούς τόνους το 1990/1991 σε πάνω από 300,000 το 2015/2016. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στις ΗΠΑ, ωστόσο, παραμένει σχετικά χαμηλή στα 9 κιλά το 2014, ποσότητα ισοδύναμη με χώρες όπως ο Καναδάς και η Νορβηγία, ανέφερε η ΔΟΕ.

Την ίδια περίοδο, η συνολική κατανάλωση της ΕΕ - η οποία κυριαρχείται από τις χώρες παραγωγής Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα - ανέβηκε ελαφρώς στα υψηλά επίπεδα το 2004/2005 και έπεσε σταδιακά πάλι.

Η Ελλάδα συνεχίζει να οδηγεί το πακέτο σε ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση στα 12.8 κιλά το 2014 (ακολουθούμενη από την Ισπανία στα 11.4 κιλά και την Ιταλία 10.5 κιλά), αλλά καταναλώνει περίπου 50 τοις εκατό λιγότερο όγκο τώρα από ό, τι το 2004/2005.

Ενώ ορισμένες από τις τάσεις της ΕΕ οφείλονται εν μέρει σε άλλους παράγοντες (στην περίπτωση της Ελλάδας, η οικονομική κρίση), πιθανός συνεισφέρων στις πρόσφατες μειώσεις στην κατανάλωση από χώρα-παραγωγό είναι η χαμηλότερη παραγωγή στις πρόσφατες συγκομιδές και η προκύπτουσα υψηλότερες τιμές.

Για παράδειγμα το 2005/2006 και το 2014/2015, τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή της ΕΕ μειώθηκε και οι τιμές αυξήθηκαν. Το τελευταίο από αυτές τις δύο εποχές συγκομιδής συσχετίζεται με ένα έτος ξηρασίας στην Ισπανία και τις επιπτώσεις του Xyllela fastidiosa στην Ιταλία, και οι δύο επιβαρύνουν σαφώς τη συνολική παραγωγή.

Οι μη παραγωγικές χώρες εντός της ΕΕ καταναλώνουν λίγο περισσότερο συνολικά, αν και η πλειοψηφία αυτών των χωρών δεν καταναλώνουν περισσότερο από 1 kg κατά κεφαλήν ετησίως.

Εν τω μεταξύ, η ανάπτυξη μεταξύ άλλων μελών της ΔΟΕ, όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και η Αλγερία, ήταν αξιοσημείωτη (πάνω από εννέα φορές στην Αλγερία), με κατά κεφαλήν κατανάλωση για κάθε χώρα που βρίσκεται κάτω από 4 κιλά ετησίως.


Διαφήμιση

Σχετικές ειδήσεις

Σχόλια / Προτάσεις