Ευρώπη

Η Ελληνική Ομάδα Εμπορίου προτείνει Εθνική Στρατηγική για το Ελαιόλαδο

Η εθνική ένωση διεπαγγελματικών ελαιολάδων παρουσίασε μια στρατηγική για τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος και την τόνωση των εξαγωγών.

Ιούλιος 31, 2018
Από τον Κώστα Βασιλόπουλο

Πρόσφατες Ειδήσεις

Οι μεγάλες οργανώσεις παραγωγών, εξαγωγέων και άλλων επαγγελματιών του ελαιολάδου στην Ελλάδα, ενωμένες κάτω από την κοινή στέγη της Εθνικής Ένωσης Ελαιολάδου, ανέπτυξαν μια εθνική στρατηγική για τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος για την ελαιουργική βιομηχανία και, μακροπρόθεσμα , να αυξήσουν τις ετήσιες εξαγωγές ελληνικού τυποποιημένου ελαιολάδου σε 100,000 τόνους από περίπου 40,000 τόνους που αποστέλλονται σήμερα στο εξωτερικό.

Υπάρχει πλήρης έλλειψη στοιχείων στην Ελλάδα για την παραγωγή ελαιολάδου, τις πωλήσεις, τις εξαγωγές, τα αποθέματα και πολλά άλλα.- Μανώλης Γιαννούλης, Εθνικός Συνεταιρισμός Ελαιολάδου

Το ελαιόλαδο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό προϊόν του ελληνικού γεωργικού τομέα, που αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για περισσότερες από τις οικογένειες 500,000 στη χώρα και προσθέτοντας περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια ευρώ στο ετήσιο ΑΕΠ.

Η στρατηγική περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα και διατάξεις που στοχεύουν στην αλυσίδα παραγωγής.

Ένα ουσιαστικό βήμα, σύμφωνα με την ομάδα, είναι η εφαρμογή οικονομιών κλίμακας για τη μείωση του κόστους κατά τη συγκομιδή, τα οποία είναι σχετικά υψηλά στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες λόγω του κατακερματισμού των ελαιώνων και της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση οικονομικών κινήτρων όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τους παραγωγούς για τη σύσταση ενώσεων ή με τη χρησιμοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των συγχωνεύσεων και τη δημιουργία ομάδων παραγωγών και εξαγωγέων.

Το κόστος ενισχύεται επίσης στα ελαιοτριβεία, όπου οι παραγωγοί ζητούν συνήθως την χωριστή επεξεργασία των καλλιεργειών τους. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την επεξεργασία των ελιών και απαιτείται αλλαγή της νοοτροπίας των παραγωγών για να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Διαφήμιση

Προτείνεται επίσης ότι, σε συνεργασία με το κράτος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλουστευμένο και εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για την κατασκευή και λειτουργία ελαιοτριβείων, εγκαταστάσεων εμφιάλωσης και μονάδων διύλισης. Επιπλέον, είναι ουσιαστικός ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στα ελαιοτριβεία, καθώς και προβλέψεις για την επιτυχή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων με την κατασκευή φραγμάτων και συστημάτων άρδευσης όπου απαιτείται.

Όσον αφορά την προώθηση και την πώληση ελαιολάδου, μια επαναξιολόγηση όλων Προστατευμένος προορισμός προέλευσης (ΠΟΠ) για τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών και την περαιτέρω ενίσχυση του προϊόντος. Η στρατηγική διαπιστώνει επίσης ότι η εσωτερική αγορά ελαιολάδου είναι καλά οργανωμένη και οι νέες αγορές στο εξωτερικό πρέπει να αναπτυχθούν επιθετικά.

Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών ύφεσης ο τομέας κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές ελαιολάδου σε φιάλες ετησίως από 40,000 τόνους πριν από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής είναι ένας φόρος υπέρ τρίτων, ο οποίος προτείνεται να επιβληθεί σε όλους τους επαγγελματίες στον τομέα του ελαιολάδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη του τομέα και την προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου.

Το καθεστώς αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί στην Ισπανία και πρόσφατα στην Τυνησία, όπου η περίπτωση της Ισπανίας ανέρχεται σε € 6 ανά τόνο ελαιολάδου, επιστρέφοντας συνολικά πάνω από € 6 εκατομμύρια ετησίως στους οργανισμούς και τις ενώσεις ελαιολάδου για τη χρηματοδότηση τις πράξεις τους.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του τομέα, ο φόρος θα μπορούσε να φτάσει τα € 1 ή € 2 ανά τόνο για όλους όσους εμπλέκονται στον κύκλο του ελαιολάδου, όπως οι καλλιεργητές, οι παραγωγοί, οι ιδιοκτήτες μύλων, οι έμποροι και οι εξαγωγείς. Αυτό θα σήμαινε ότι συνολικά μεταξύ 200,000 και 400,000 ευρώ θα επέστρεφε κάθε χρόνο στον Σύνδεσμο Διεπαγγελματικών Δικαιωμάτων ως χρηματοοικονομικός πόρος.

Εκτός από την προτεινόμενη εθνική στρατηγική, ο Σύνδεσμος θέλει ουσιαστικά να επανεκκινήσει τον τομέα του ελαιολάδου ως επικεφαλής του, ανέφερε ο Μανόλης Γιαννούλης στον Τύπο. Καθορίστηκε ότι η πρώτη τους προτεραιότητα είναι η παρακολούθηση και καταγραφή του μεγέθους και των σχετικών ποσοτήτων όλων των κλάδων του τομέα του ελαιολάδου.

"Υπάρχει πλήρης έλλειψη δεδομένων στην Ελλάδα για την παραγωγή ελαιολάδου, τις πωλήσεις, τις εξαγωγές, τα αποθέματα και πολλά άλλα ", ανέφερε στη συνέντευξή του. "Οι Ισπανοί έχουν διαθέσιμα δεδομένα και ενημερώνουν τους κάθε μήνα. Γνωρίζοντας το επόμενο μέγεθος καλλιεργειών τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα χρηματιστήριο ελαιολάδου και να υπογράψουν συμβόλαια. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. "

Το ελαιόλαδο που πωλείται χύμα στη χώρα, συνήθως σε κουτιά 17-λίτρο (που ονομάζεται tenekes στην Ελλάδα), είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα σύμφωνα με τον Γιαννούλη.

"Ο καθένας μιλάει για το ελαιόλαδο που αποστέλλεται στην Ιταλία χύμα, αλλά κανείς δεν λέει τίποτα για το πετρέλαιο χύμα σε κονσέρβες που πωλούνται στο εσωτερικό της χώρας », είπε.

"Υπάρχει επίσης η νέα εντολή που απαιτεί ότι μόνο εμφιαλωμένο ελαιόλαδο σερβίρεται σε εστιατόρια που δεν εφαρμόζονται επαρκώς. Πριν από πέντε χρόνια μια έρευνα έδειξε ότι 40 τοις εκατό του πετρελαίου που πωλείται σε κονσέρβες ήταν νοθευμένα και το 30 τοις εκατό δεν ήταν εξαιρετικά παρθένο, ακόμη και αν πωλούνταν ως εξαιρετικό παρθένο.

Οι εκτιμήσεις από τις περισσότερες περιοχές δείχνουν ότι η συγκομιδή της επόμενης σεζόν θα είναι ισχυρή στην Ελλάδα και, παρά τις εγγενείς αδυναμίες και ατέλειες του τομέα, η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση του ελληνικού ελαιολάδου.


Σχετικές ειδήσεις