Το Συμβούλιο Ελαιολάδου προσκαλεί προτάσεις για 'Παγκόσμια Ημέρα της Ελιάς'

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου προτείνει επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που στοχεύουν στην γιορτή της «Παγκόσμιας Ημέρας της Ελιάς» στις χώρες μέλη.

Κεντρικά γραφεία της ΔΟΕ στη Μαδρίτη (Google Earth)
Σεπτέμβριος 12, 2016
Από την Ίσαμπέλ Πούτινγια
Κεντρικά γραφεία της ΔΟΕ στη Μαδρίτη (Google Earth)

Πρόσφατες Ειδήσεις

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου προτείνει επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με στόχο τον εορτασμό »Παγκόσμια Ημέρα της Ελιάς "στις χώρες μέλη. Οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες όπως σεμινάρια ή εμπορικές εκθέσεις που θα παρουσιάζουν θέματα όπως τα οφέλη για την υγεία των ελαιοπυρήνων, η παραγωγή ελαιολάδου και το περιβάλλον, η ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας και η ελαιοκομική οικονομία.

Οι δραστηριότητες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παραγωγή διαφημιστικού υλικού όπως φυλλάδια και βιβλία. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν συνέντευξη τύπου ή παρόμοια εκδήλωση που δημοσιοποιεί την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 23 και 30 Νοεμβρίου 2016.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο εορτασμός θα γινόταν το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών, δεν είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

Οι επιχορηγήσεις μπορούν να ανέρχονται σε μέγιστο ποσό 4,000 ευρώ ανά χώρα μέλος, το οποίο μπορεί να καλύψει έως και το 50% του συνολικού κόστους της δραστηριότητας. Ο υπόλοιπος προϋπολογισμός πρέπει να καλύπτεται είτε από τους ίδιους πόρους του δικαιούχου είτε από συνεισφορές τρίτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 14 Οκτωβρίου 2016.

Στην πιο πρόσφατη έκδοση του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου, η ΔΟΕ περιέγραψε τους στόχους του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελιάς ως τριπλό: να ευαισθητοποιήσει για τη σημασία της σχέσης μεταξύ της καλλιέργειας ελιάς και του περιβάλλοντος. να επισημανθούν τα οφέλη για την υγεία του ελαιολάδου · και να προβάλει το ρόλο της ΔΟΕ ως οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της διεθνούς συμφωνίας για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές.

Η πρωτοβουλία αυτή απορρέει από μια από τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν στις ΔΟΕ 26th έκτακτη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον Μάρτιο του 2016 για τα επόμενα τέσσερα χρόνια της οργάνωσης, η οποία στοχεύει στην αύξηση της προβολής της ΔΟΕ με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελιάς στις 26 Νοεμβρίου κάθε έτους στις χώρες μέλη της ΔΟΕ.Διαφήμιση

Σχετικές ειδήσεις

Σχόλια / Προτάσεις