` Η Τουρκία εντάσσεται στο ΔΟΕ - Olive Oil Times

Η Τουρκία ενώνει τη ΔΟΕ

Ενδέχεται. 3, 2010
Olive Oil Times Προσωπικό

Πρόσφατες Ειδήσεις

Η ΔΟΕ χαιρετίζει την Τουρκία

Το ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών και Συνεργασίας - θεματοφύλακας της συμφωνίας - κοινοποίησε ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας υπέβαλε το έγγραφο προσχώρησης στη διεθνή συμφωνία 2005 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές στο 21 February 2010. Έτσι, η Τουρκία προσχώρησε στη συμφωνία την ίδια ημερομηνία. Εκ μέρους όλων των μελών του, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου χαιρετίζει την Τουρκία για την ιδιότητα μέλους του Οργανισμού, τον οποίο ανήκε σε προηγούμενες συμφωνίες. Η τελευταία αυτή προσχώρηση συνεπάγεται την ένταξη του Οργανισμού στην 18: Αλβανία, Αλγερία, Αργεντινή, Κροατία, Αίγυπτο, Ιράκ, Ισραήλ, Ιράν, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Σερβία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη μέλη της 27).

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου είναι ο μόνος διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός στον κόσμο στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Δημιουργήθηκε στη Μαδρίτη, στην Ισπανία, στο 1959, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν γνωστό ως Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου ή IOOC μέχρι το 2006, όταν άλλαξε το όνομά του.

Το Συμβούλιο είναι αποφασιστικός παράγοντας για τη συμβολή στη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας και χρησιμεύει ως παγκόσμιο φόρουμ για τη συζήτηση θεμάτων χάραξης πολιτικής και την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων. Αυτό γίνεται από:

* ενθάρρυνση της διεθνούς τεχνικής συνεργασίας σε έργα έρευνας και ανάπτυξης, κατάρτιση και μεταφορά τεχνολογίας
* ενθάρρυνση της επέκτασης του διεθνούς εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, κατάρτιση και επικαιροποίηση των προτύπων εμπορίου προϊόντων και βελτίωση της ποιότητας
* ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας και της ελαιοκομικής βιομηχανίας
* προώθηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών μέσω καινοτόμων εκστρατειών και σχεδίων δράσης
* παροχή σαφών και ακριβών πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την παγκόσμια αγορά ελαιολάδου και ελαιολάδου
* επιτρέποντας σε κυβερνητικούς εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες να συναντώνται τακτικά για να συζητούν τα προβλήματα και τις ανησυχίες και να καθορίζουν προτεραιότητες για τη δράση της ΔΟΕ
* σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα

Η σημερινή ιδιότητα του μέλους περιλαμβάνει τους κορυφαίους διεθνείς παραγωγούς και εξαγωγείς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. Τα μέλη των παραγωγών ΔΟΕ αντιπροσωπεύουν το 98% της παγκόσμιας παραγωγής ελιών, που βρίσκεται κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου.

Διαφήμιση

Η ΔΟΕ δεσμεύεται για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της παγκόσμιας καλλιέργειας ελιάς. Προσπαθεί να μεταφράσει αυτή τη δέσμευση σε απτή πρόοδο για τις χώρες μέλη της και, κυρίως, για τους απλούς ανθρώπους που κερδίζουν τα προς το ζην από τα προϊόντα της ελιάς.

Σχετικές ειδήσεις

Σχόλια / Προτάσεις