Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η σύνθεση λιπαρών οξέων;

Πρόσφατες Ειδήσεις

Το προφίλ λιπαρού οξέος είναι ένα μέτρο των αναλογιών των μεμονωμένων λιπαρών οξέων στο λάδι και ως εκ τούτου ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας του λαδιού. Οι αναλογίες των διαφόρων λιπαρών οξέων μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του ελαίου καθώς και τον καθορισμό της θρεπτικής αξίας του ελαίου. Ορισμένα λιπαρά οξέα θεωρούνται καλύτερα από άλλα. Για παράδειγμα, το oleiacid - το οποίο απέκτησε το όνομά του από το ελαιόλαδο - είναι το πιο επιθυμητό θρεπτικά. Το λινολενικό οξύ, με τρεις διπλούς δεσμούς, είναι το πιο χημικά αντιδραστικό και επομένως ανεπιθύμητο από την άποψη της σταθερότητας. Το παλμιτικό οξύ είναι ένα κορεσμένο λιπαρό οξύ και είναι επίσης ανεπιθύμητο.

Για πιο γρήγορες απαντήσεις στα ερωτήματά σας για το ελαιόλαδο, ρωτήστε Ollie - ένα bot που αναπτύχθηκε από το Olive Oil Times Education Lab που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν περισσότερα για το ελαιόλαδο.