`Η Απαλλαγή του Αισθητικού Πίνακα της Ελιάς της Νέας Ζηλανδίας

Απόψεις

Η Απαλλαγή του Αισθητικού Πίνακα της Ελιάς της Νέας Ζηλανδίας

Μάρτιος 8, 2012
Γέφυρα του Alastair

Πρόσφατες Ειδήσεις

Η διοίκηση της ελιάς, Νέα Ζηλανδία (ONZ), η βιομηχανία που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ελαιοκαλλιεργητών, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δεν θα εκτελεί πλέον την OliveMark πρόγραμμα πιστοποίησης στη Νέα Ζηλανδία.

Αντίθετα, τα ελαιόλαδα της Νέας Ζηλανδίας που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως εξαιρετικά παρθένα θα σταλούν στην Αυστραλία.

Το 2004, η Olives New Zealand παρουσίασε το OliveMark - το σημάδι ενός αυστηρού προγράμματος πιστοποίησης για το νέο παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται στη Νέα Ζηλανδία.

Τα ελαιόλαδα που πληρούν τα αυστηρά πρότυπα του προγράμματος πιστοποιούνται και απονέμουν τη σφραγίδα του OliveMark που μπορεί να εμφανίζεται στις φιάλες των παραγωγών. Η σφραγίδα αποτελεί εγγύηση ότι το λάδι είναι 100% έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της Νέας Ζηλανδίας.

Τα πρότυπα πιστοποίησης βασίστηκαν σε αυτά που έθεσε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ).

Διαφήμιση

Κάθε λάδι έπρεπε να υποβληθεί σε ανεξάρτητη δοκιμή χημικής ανάλυσης και αξιολόγηση από ένα πολύ εκπαιδευμένο πάνελ αισθητικής δοκιμής που αξιολόγησε το πετρέλαιο υπό τυποποιημένες, τυφλές συνθήκες στο Ινστιτούτο Έρευνας Φυτών και Τροφίμων στο Ώκλαντ.

Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ακεραιότητα, το 2004 η αισθητηριακή επιτροπή ζήτησε και έλαβε αναγνώριση από τη ΔΟΕ.

Με τη διεξαγωγή των εξετάσεων εξωτερικού ελέγχου που απεστάλησαν από τη ΔΟΕ κάθε χρόνο έκτοτε, η επιτροπή διατήρησε την αναγνώριση της ΔΟΕ και για ένα μικρό χρονικό διάστημα ήταν η μόνη εγγενής αγγλόφωνη, αναγνωρισμένη ομάδα της ΔΟΕ στον κόσμο.

Η απόφαση να μεταφερθεί η αξιολόγηση στην Αυστραλία θα τεθεί σε ισχύ για την εποχή του 2012 έχει προκαλέσει την άμεση κατάρρευση της αναγνωρισμένης από τη ΔΟΕ οργανοληπτικής επιτροπής δοκιμών.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για την ελαιουργική βιομηχανία της Νέας Ζηλανδίας, καθώς μια ομάδα πολύ καλά εκπαιδευμένων αισθητήριων ομάδων δεν θα μπορέσει να διατηρήσει τις δεξιότητές της αξιολογώντας κατά πολύ περισσότερα από 100 έλαια κατά την ετήσια περίοδο πιστοποίησης, καθώς και ελέγχονται διεθνώς.

Η απώλεια του αισθητήριου πίνακα αποτελεί σημαντική απόκλιση για τη βιομηχανία ελαιολάδου της Νέας Ζηλανδίας, καθώς δεν θα είναι πλέον μια από τις ελίτ των χωρών του ελαιόλαδου με μια αισθητηριακή επιτροπή που θα κατέχει την αναγνωρισμένη διεθνή αναγνώριση του Συμβουλίου Ελαιολάδου.

Σχετικές ειδήσεις