`Το Ινστιτούτο Ερευνών στα Χανιά αναδύεται ως ηγέτης του ελληνικού κλάδου ελιάς - Olive Oil Times

Το Ινστιτούτο Ερευνών στα Χανιά αναδεικνύεται ως ηγέτης του Ελληνικού Ελαιολάδου

Σεπτέμβριος 9, 2013
Άννα Μιλίωνη

Πρόσφατες Ειδήσεις

παραγωγή-έρευνα-ινστιτούτο-στα-Χανιά-αναδύεται-ως-ελληνική-ελιά-τομέας-ηγέτης-ελαιόλαδο-φορές-το-ινστιτούτο-για-ελιά-δέντρο-και-υποτροπικά-φυτά-στα-Χανιά
Οι δημοσιογράφοι που φιλοξενούνται από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών στα Χανιά Κρήτης παρακολουθούν το χρόνο συγκομιδής.

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών στα Χανιά της Κρήτης έχει γίνει ηγέτης στην έρευνα και την εκπαίδευση στον τομέα του ελαιολάδου στην Ελλάδα.

Την τελευταία πενταετία το Ινστιτούτο έλαβε επτά φορές τη χρηματοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (ΔΟΕ), ενώ έλαβε τον αντίστοιχο αριθμό επιχορηγήσεων. Αυτές οι επιχορηγήσεις έχουν συγχρηματοδοτήσει τεχνικά και διαφημιστικά έργα, όπως έρευνα, σεμινάρια και συνέδρια αιχμής, προσκαλώντας δημοσιογράφους από βασικές χώρες εισαγωγής στην Κρήτη, παραγωγούς κατάρτισης και άλλους ενδιαφερόμενους για τη βελτίωση της ποιότητας και την εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με τη θρεπτική αξία και την καλλιέργεια του ελαιολάδου .

Ο Κώστας Χαρτζουλάκης, διευθυντής του ινστιτούτου, βρίσκεται σήμερα στα κεντρικά γραφεία της ΔΟΕ, 9 Σεπτεμβρίου, ως βασικός ομιλητής σε σεμινάριο για επιχορηγήσεις για να μιλήσει για το τι θεωρείται επιτυχημένη αίτηση για επιχορήγηση ΔΟΕ και πώς να υποβληθούν έγγραφα τεκμηρίωσης.

Η τελευταία προσθήκη τους στον αριθμό των επιχορηγήσεων είναι ένα έργο που ονομάζεται "Εκπαίδευση των ενδιαφερομένων ελαιοκομικών τομέων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για καινοτόμες πρακτικές για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. "Το έργο θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014 και έχει ως στόχο τη μεταφορά καινοτόμων πρακτικών σε όλες τις κρίσιμες πτυχές της παραγωγής ελαιολάδου στους επαγγελματίες του ελαιόλαδου και στους παραγωγούς της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ο Χαρτσουλάκης λέει ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί τι εννοείται με τον όρο καινοτόμο:

"Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών αναγνωρίζει ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Η παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου δεν είναι η αναζήτηση στο χέρι. Αντίθετα, αυτές είναι οι μέθοδοι καλλιέργειας και επεξεργασίας που αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες αισθητικές και θρεπτικές ιδιότητες των ελληνικών ποικιλιών ελαιολάδου.

Η έρευνά μας δείχνει ότι, λόγω των αγρο-οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με χαμηλές εισροές και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές καλλιέργειας. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών περιλαμβάνουν τη χρήση υπολειμμάτων ελιάς (απορρίμματα κλαδέματος, πυρηνικού ελαίου και απορριμμάτων νερού ελαιοτριβείου) ως λίπασμα, την εφαρμογή τεχνικών άρδευσης ελλείμματος και ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και ασθενειών. Αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση του αποτυπώματος CO2 και νερού του παραγόμενου ελαιολάδου, ενώ το κόστος μπορεί να μειωθεί έως και 30 τοις εκατό. "

παραγωγή-έρευνα-ινστιτούτο-στα-Χανιά-αναδύεται-ως-ελληνική-ελιά-τομέας-ηγέτης-ελαιόλαδο-φορές-το-ινστιτούτο-για-ελιά-δέντρο-και-υποτροπικά-φυτά-στα-Χανιά
Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών στα Χανιά της Κρήτης

Ο Χαρτζουλάκης είναι επίσης συν-συντάκτης του βιβλίου Μετά την καλλιέργεια και τον πολιτισμό, την Λαϊκή Τέχνη και την Ιστορία, την Παράδοση και τις Χρήσεις (2012), μια κοινή έκδοση της ΔΟΕ με την Ένωση Αγροτικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων στην Εγγύς Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (AARINENA) και τη Διεθνή Εταιρεία Φυτοκοινωνικών Επιστημών (ISHS) και επί του παρόντος επιβλέπει τη μετάφρασή της στα ελληνικά.

Διαφήμιση

Σχετικές ειδήσεις

Σχόλια / Προτάσεις