`Το έργο στην Αλγερία μετατρέπει τα υποπροϊόντα σε κομπόστ - Olive Oil Times

Έργο στην Αλγερία μετατρέπει τα υποπροϊόντα σε κομποστοποίηση

Δεκέμβριος 14, 2014
Η Ισαμπέλ Πούτινγια

Πρόσφατες Ειδήσεις

Μια μελέτη εξέτασε πώς οι ελαιοτριβεία στην κεντρική Αλγερία μπορούν να κάνουν χρήση παραπροϊόντων παραγωγής ελαιολάδου μετατρέποντάς τα σε κομπόστ, ελαχιστοποιώντας έτσι τη ρύπανση και ακόμη και δημιουργώντας πρόσθετες πηγές εισοδήματος για τη βιομηχανία ελαιολάδου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλγερία, η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της οικονομικής διαφοροποίησης, γνωστό ως DIVECO, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων στους τομείς της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων στην Αλγερία.
Δείτε επίσης: Άρθρα σχετικά με την αειφορία
Η παραγωγή ελαιολάδου δημιουργεί σημαντική ποσότητα αποβλήτων. Παραγωγή 15 λίτρων ελαιολάδου, 40 κιλών orujo (στερεά απόβλητα που παράγονται με τις παραδοσιακές μεθόδους εκχύλισης που αποτελούνται από το δέρμα, εναπομείναντες πολτοί και λάκκους του καρπού της ελιάς) και 70 κιλά amurca (σκουρόχρωμα υγρά απόβλητα και ιζήματα αποβλήτων που έχουν απομείνει.

Αυτά τα υποπροϊόντα αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης στην κεντρική περιοχή της Αλγερίας όπου βρίσκεται το 78% των ελαιοτριβείων. Περισσότεροι από 100,000 τόνοι απορριμμάτων έχουν απορριφθεί στην περιοχή, επηρεάζοντας αρνητικά τα ψάρια και την υδρόβια ζωή, την ποιότητα του πόσιμου νερού και προκαλώντας αυξημένη αλατότητα του εδάφους, καθιστώντας τη γη ακαλλιέργητη. Πυρκαγιές έχουν επίσης προκληθεί από τη ζύμωση του orujo.

Οι παραγωγοί ελαιολάδου δεν έχουν εναλλακτική λύση στη διάθεση αυτών των αποβλήτων σε χωματερές, μια πρακτική που δεν είναι σύμφωνη με τους νόμους που διέπουν τη διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

Το έργο πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ένωση επαγγελματικών στελεχών της Περιφέρειας Κέντρου (APOC), η ένωση των παραγωγών ελαιολάδου της κεντρικής Αλγερίας.

Ενώ η δυνατότητα χρήσης των αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου κρίθηκε πολύ ακριβή σε μια χώρα όπου η τιμή του φυσικού αερίου είναι λογική, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απλούστερη και φθηνότερη λύση θα ήταν η κομποστοποίηση. Αυτό θα μείωνε τον όγκο των αποβλήτων και θα τα σταθεροποιούσε ενώ παράγει κομπόστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια.

Για να δοκιμάσει το σχέδιο, η ομάδα δημιούργησε ένα πιλοτικό έργο δημιουργώντας μια μονάδα κομποστοποίησης ικανή να επεξεργάζεται 4,000 τόνους αποβλήτων ετησίως.

Το APOC θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της τελικής μελέτης στο αλγερινό υπουργείο περιβάλλοντος.


Διαφήμιση

Σχετικές ειδήσεις

Σχόλια / Προτάσεις