γεωργία / σελίδα 2

Διαφήμιση

Οκτώβριος 25, 2012

Μια συνέντευξη με τον Maximiliano Arteaga Blanco

Η νέα του εταιρεία έχει γίνει ένα διεθνές σημείο αναφοράς που προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμένες να βοηθούν olive oil proοι ντάκερ επιτυγχάνουν την καλύτερη ποιότητα.

Μάρτιος 24, 2011

Συνέδριο στην Ιταλία βρίσκει σύγχρονα μαθήματα στην αρχαία γεωργία

Στην Accademia dei Georgofili της Φλωρεντίας, οι ειδικοί επικεντρώθηκαν σε πολύ απομακρυσμένη ηλικία για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες γεωργικές προκλήσεις και απειλές για το περιβάλλον.

Διαφήμιση