Τυνησία / σελίδα 7

Ιανουάριος 3, 2011

Η Τυνησία ματιά στην Κίνα για το μερίδιο της αναδυόμενης αγοράς ελαιολάδου

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία της τυνησιακής πετρελαϊκής βιομηχανίας θα είναι να προβληματιστεί η φήμη της και να επικεντρωθεί στην ποιότητα των ελαιολάδων που παράγει.