Παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση ελαιολάδου 1990 - 2017
© Olive Oil Times

Πηγή δεδομένων: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
* = εκτίμηση