`Έρευνα Τροφίμων & Υγείας του Ιδρύματος IFIC - Olive Oil Times

Ίδρυμα IFIC Ίδρυμα Τροφίμων και Υγείας

Αύγουστος 26, 2011
Olive Oil Times Προσωπικό

Πρόσφατες Ειδήσεις

Η έρευνα τροφίμων και υγείας του 2011: Στάσεις καταναλωτών απέναντι στην ασφάλεια των τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία, που διεξήχθη από το Διεθνές Ίδρυμα Συμβουλίου Πληροφοριών Τροφίμων, είναι η έκτη ετήσια, εθνικά αντιπροσωπευτική, ποσοτική μελέτη που έχει σχεδιαστεί για να συγκεντρώνει πληροφορίες από τους καταναλωτές σχετικά με διάφορα θέματα ασφάλειας των τροφίμων, διατροφής και υγείας.

Το 2011, προστέθηκαν ερωτήσεις για την καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας των τροφίμων, των εμπλουτισμένων τροφίμων και των τροφίμων με πρόσθετα οφέλη, των γευμάτων και των εστιατορίων, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια που σχετίζονται με τις θερμίδες και την ενεργειακή ισορροπία, τη διαχείριση βάρους και το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας.

Τα ευρήματα από αυτήν την έρευνα μπορούν να βοηθήσουν στην καθοδήγηση και τη διαμόρφωση μελλοντικών πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και επικοινωνίας, καθώς και δεδομένων τάσεων, για τη μέτρηση της προόδου που έχει σημειωθεί στην επίτευξη διατροφικής καθοδήγησης.Σχετικές ειδήσεις

Σχόλια / Προτάσεις