`Έρευνα Τροφίμων & Υγείας του Ιδρύματος IFIC - Olive Oil Times

Ίδρυμα IFIC Ίδρυμα Τροφίμων και Υγείας

Αύγουστος 26, 2011
Olive Oil Times Προσωπικό

Πρόσφατες Ειδήσεις

Η έρευνα τροφίμων και υγείας του 2011: Στάσεις καταναλωτών απέναντι στην ασφάλεια των τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία, που διεξήχθη από το Διεθνές Ίδρυμα Συμβουλίου Πληροφοριών Τροφίμων, είναι η έκτη ετήσια, εθνικά αντιπροσωπευτική, ποσοτική μελέτη με σκοπό να αποκτήσει γνώσεις από τους καταναλωτές σχετικά με διάφορα θέματα ασφάλειας τροφίμων, διατροφής και υγείας.

Στο 2011, προστέθηκαν ερωτήσεις για την καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας των τροφίμων, τα εμπλουτισμένα τρόφιμα και τα τρόφιμα με πρόσθετα οφέλη, γεύματα και εστιατόρια, καθώς και πρόσθετες γνώσεις σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια που σχετίζονται με τις θερμίδες και το ενεργειακό ισοζύγιο, τη διαχείριση βάρους και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας.

Τα ευρήματα από την παρούσα έρευνα μπορούν να βοηθήσουν στην καθοδήγηση και τη διαμόρφωση μελλοντικών πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και επικοινωνίας, καθώς και δεδομένων τάσεων, για τη μέτρηση της προόδου που σημειώνεται στην επίτευξη της διαιτητικής καθοδήγησης.Διαφήμιση

Σχετικές ειδήσεις

Σχόλια / Προτάσεις