Financial Times'ın raporuna göre, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatlara 7.5 milyar dolarlık cezai tarife uygulama yetkisi verdi.

The announce­ment wraps up a 15-​year dis­pute between the world’s two largest free mar­kets over ille­gal European aid to air­plane man­u­fac­turer Airbus, which the U.S. said had sig­nif­i­cantly dam­aged Boeing.

ABD başlangıçta DTÖ'ye zeytinyağı ve sofralık zeytin de dahil olmak üzere bir dizi mal için 11 milyar dolarlık cezai tarife (daha sonra 15 milyar dolara kadar revize) talebinde bulunmasını istedi.

Atlantik’in her iki tarafındaki zeytinyağı üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları, tarifelerin uygulanmasının çiftçilere zarar vereceği, Amerika’da fiyatları artıracağı ve geri almak zor olacağı konusunda uyardı.

Officials from the U.S. have not yet decided on a final list of goods, which will likely face a 100 per­cent tar­iff. Once U.S. offi­cials decide which goods will be on the list then it will have to be re-​submitted to the WTO for final approval before the tar­iffs can be imple­mented.

Bu gelişmekte olan bir hikaye son güncelleme tarihi VE.Hakkında daha fazla yazı: ,