Avrupa Komisyonu Etiketleme Kurallarına Geri Bildirim İstiyor

Zeytinyağı sektöründeki aktörlere ve tüketicilere, zeytinyağı etiketlemesi hakkındaki AB kurallarında yapılacak değişiklik önerileri hakkında geri bildirimleri istenmiştir.

Mart 27, 2018
Isabel Putinja adlı geliştiriciden

Son Haberler

Bazı isteğe bağlı endikasyonlar için gereklilikleri kapsayan bir yönetmelikte yapılan değişikliklerin zeytinyağının etiketlenmesiAvrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü, özel bir internet sitesi aracılığıyla paydaşlardan geri bildirim istedi.

Spesifik olarak, delegasyon taslak düzenlemesi, Yönetmeliğin 5 Maddesi kapsamındaki iki ana açıklamaya yöneliktir (AB) No 29/2012 zeytinyağının pazarlama standartları üzerine. Biri, asidite durumunda bazı fizikokimyasal parametrelerin değerinin etiketlenmesiyle ilgilidir, diğeri ise hasat yılı hangi şartlarda belirtilmelidir.

Birincisi ile ilgili olarak, mevcut düzenlemeye göre, peroksit değeri, balmumu içeriği ve ultraviyole emilimi gibi fizikokimyasal parametrelerin değeri sadece etikette asitlik belirtilmişse dahil edilmelidir. Önerilen değişiklik, bu parametrelerin "minimum dayanıklılık tarihi ”veya başka bir deyişle, "en iyi tarih "tarihidir. Bunun nedeni, bu tür parametrelerin şişeleme sonrasında sıklıkla değişmesi ve tüketicilerin yanlış yönlendirilmemesidir.

İkinci açıklamaya göre, yani hasatın hangi şartlarda belirtilmesi gerektiği konusunda, İtalya tarafından AB üye ülkelerinin hasat yılı etiketlemesini zorunlu yapıp yapmamaya karar vermelerine karar vermeleri için bir öneride bulunuldu. Bu, ülkenin kendi bölgesinde üretilen ve iç pazara yönelik ekstra sızma ve sızma zeytinyağı ile ilgilidir.

Mevcut düzenlemeye göre, şişede bulunan yağ tek bir hasattan geliyorsa, hasat yılını sızma ve zeytinyağı etiketinde listelemek isteğe bağlıdır.

reklâm

AB'nin etiketleme kuralları, tüketicilerin satın aldıkları gıda ürünleri hakkında, içerik ve kompozisyon dahil olmak üzere doğru ve kapsamlı bilgiler edinmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Taslak metin İngilizce olarak mevcuttur buraya.

Geri bildirimde bulunmak isteyenler bunu Mart 2018’un sonuna kadar yapabilirler. Avrupa Komisyonu web sayfası.

Geri bildirim, isimsiz olarak veya kişisel bir isim veya bir kuruluşun adı altında verilebilir. Alınan yorumlar web sitesinde görülebilir - şu ana kadar çok az yorum var.

Kabul edildikten sonra, yeni yasa alınan geri bildirime ve gözden geçirilmiş yasaya nasıl katkıda bulunduğuna genel bir bakışı içerecektir.

Alakalı haberler