Yağ asidi bileşimi nedir?

Yağ asidi profili, yağdaki bireysel yağ asitlerinin oranlarının bir ölçüsüdür ve bu nedenle yağ kalitesinin önemli bir parçasıdır. Farklı yağ asitlerinin oranı, yağın kararlılığını etkileyebildiği gibi, yağın besin değerini de belirleyebilir. Bazı yağ asitleri diğerlerinden daha iyi kabul edilir. Örneğin, oleiasit - Hangi ismini zeytinyağından aldı - en çok arzu edilen besindir. Üç çift bağa sahip olan linolenik asit, kimyasal olarak en reaktiftir ve bu nedenle stabilite açısından istenmez. Palmitik asit, doymuş bir yağ asididir ve ayrıca istenmemektedir.

Zeytinyağınıza daha hızlı cevap verebilmeniz için ask Ollie - tarafından geliştirilen bir bot Olive Oil Times Education Lab İnsanların zeytinyağı hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanır.