` Berkeley Olive Grove EVOO bir Punch Paketliyor

Sağlık

Berkeley Olive Grove EVOO bir Punch Paketliyor

Ocak 5, 2014
Athan Gadanidis adlı geliştiriciden

Son Haberler

Recent research shows one Cal­i­for­nia extra vir­gin olive oil just might be among the world’s health­i­est.

Dr. Proko­pios Magiatis and Dr. Eleni Mel­liou, from the Uni­ver­sity of Athens, test ediyorlar EVOOs using the 1H-NMR (Nuclear Mag­netic Res­o­nance) method to deter­mine the amounts of oleo­can­thal and olea­cein in EVOOs from around the world. Hun­dreds of vari­eties of olive oils have been tested so far.

Çaba, belirli zeytin ağacı çeşitlerini, koru yönetim yöntemlerini, hasat zamanlarını ve en sağlıklı zeytinyağını üreten değirmen türlerini keşfetmeye yönelik daha geniş bir projenin parçasıdır.

Yunanistan'daki belirli bölgelerden ve belirli zeytin değirmenlerinden Koroneiki ve Throuba zeytin çeşitlerinin bugüne kadar en yüksek ve en tutarlı oleocanthal ve oleacein seviyelerini içerdiği görülmüştür.

Şimdi, alışılmadık şekilde yeni genişletilmiş 1H-NMR testini kullanarak yüksek oleuropein aglikon seviyeleri tespit edildi in sam­ples of Mis­sion vari­ety extra vir­gin olive oil from Berke­ley Olive Grove in North­ern Cal­i­for­nia.

Her zaman en son bilimsel gelişmelere bakmak için Berkely Zeytin Korusu owner Olivia New­some-Grieco met Mel­liou at a sem­i­nar at U.C. Davis. New­some-Grieco said she imme­di­ately under­stood the value of the new method and sub­mit­ted sam­ples for test­ing.

reklâm

"It is ironic that in the midst of eco­nomic chaos, two Greek sci­en­tists were able to develop a test that would con­firm the high qual­ity of EVOO pro­duced right here in Cal­i­for­nia. I am so happy to have met (Magiatis and Mel­liou),” New­some-Grieco said.

The high­est recorded con­cen­tra­tion of oleu­ropein agly­con (342 mg/Kg) was in a Berke­ley Olive Grove sam­ple pro­duced from green olives under stressed irri­ga­tion and low tem­per­a­ture milling. "The con­cen­tra­tion pre­sented the high­est value among over 400 sam­ples ana­lyzed by the Uni­ver­sity of Athens since 2010,” Magiatis said.

Oleu­ropein Agly­con com­pound has recently been found to be effec­tive for Alzheimer önleme.

Chem­i­cal analy­sis of Mis­sion EVOO

Oleo­can­thal: 88 mg/Κg
Olea­cein: 90 mg/Kg
Oleu­ropein agly­con (alde­hyde form): 342 mg/Kg
Ligstro­side agly­con (alde­hyde form): 170 mg/Kg

Kökeni Mis­sion cul­ti­var is shrouded in mys­tery; it was assumed to have arrived in North Amer­ica by Span­ish Fran­cis­can mis­sion­ar­ies. DNA test­ing, how­ever, has not shown any rela­tion to Span­ish olive trees, but they were found to share some char­ac­ter­is­tics with the Picholine Maro­caine vari­etal found in Morocco.

Mis­sion is the only olive vari­ety rec­og­nized by the Inter­na­tional Olive Coun­cil as native to North Amer­ica.

Berke­ley Olive Grove is cel­e­brat­ing its 100th zeytin yetiştiriciliği tarihi yılı. Organik ve sürdürülebilir koruluk yönetimi, güçlü zeytin öğütme araştırmaları ve dikkatli işleme ile birlikte, sonuç vermiştir. Üretici şaşırtıcı bir şekilde kazandı üç Altın Madalya at the New York Inter­na­tional Olive Oil Com­pe­ti­tion.

"I believe this may become a defin­ing moment for the olive oil indus­try in Cal­i­for­nia — as impor­tant as when Cal­i­for­nia wines beat French wines in the 1976 dou­ble blind wine tast­ing event in Paris,” Darro Grieco said, upon hear­ing of the pos­i­tive results of his EVOO.

En sağlıklı sızma zeytinyağı, insanların damak tadına uygun olanlar olmayabilir. Olgunlaşmamış zeytinleri bastırmakta ısrar eden Eski Yunanlılar, zeytinyağını her zaman şarap veya sirke ile karıştırırlar. Yüksek miktarda oleochalhal ve oleacein, daha acı bir tadı olan ve boğazda biberli bir his bırakan, erken hasat EVOO'larda bulunur. Bugün bile balzamik sirke ve EVOO yan yana bulunur.

Fresh­ness and taste on their own can­not deter­mine accu­rately the EVOO'nun sağlıklılığı. Bir çok zeytin çeşidi, tazelik ve tatdan bağımsız olarak, zorunlu olarak yüksek düzeyde önemli fenolik bileşiklerden yoksundur.

reklâm

Sağlığı arttırıcı yüksek seviyelere sahip bazı erken hasat EVOO'ları da organoleptik ödüller kazandı. Bu nedenle, yüksek düzeyde sağlık ile mükemmel tatma, iyi dengelenmiş EVOO'lar üretmek mümkündür.

Yeni test sonuçları, eski bilgelik modern test ve organoleptik analizle birleştiğinde, belirli standartlar ve yeni etiketleme iddiaları geliştirmek için EVOO için yeni bir çağın başlangıcını işaretleyebilir. "health pro­mot­ing” EVOOs in Cal­i­for­nia and abroad.

İlgili Makaleler