` Zeytinyağı Nörodejeneratif Hastalıkların Önlenmesine Yardımcı Olabilir - Olive Oil Times

Zeytin Yağı Nörodejeneratif Hastalıkların Önlenmesine Yardımcı Olabilir

Mart 5, 2012
Naomi Tupper

Son Haberler

Emilo Ros

Barcelona Hospital Clinic’in Lipid Birimi tarafından yapılan bir araştırma, yüksek miktarda zeytinyağı tüketiminin, antioksidan polifenolleri bakımından zengin diğer yiyeceklerle birlikte bilişsel işlevi artırabileceğini ve nörodejeneratif hastalıkları önleyebileceğini öne sürüyor. Polifenollerin, yaşlanma sürecinde ortaya çıkan oksidatif hasarı tersine çevirmeye yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar olduğu bilinmektedir. Bu hasarın kalp hastalığı, Tip 2 Diyabet ve Alzheimer hastalığı gibi birçok yaşam tarzı hastalığının gelişmesinde etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir.

Son zamanlarda Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde yayınlanan araştırmanın yazarlarından Dr. Emilo Ros'a göre, günlük olarak zeytinyağının kullanılması, haftada dört ila yedi gün fındık tüketimi ve 2 gözlüklerinin erkekler için günlük kırmızı şarap, kadınlar içinse kırmızı şarap.

Akdeniz Diyet düzenine uyan bu yeme tarzının sadece beyin fonksiyonu üzerinde değil aynı zamanda kalp-damar sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu görülmektedir.

Çalışma, Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalıkların primer önlenmesindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan uzun süreli bir beslenme müdahalesi olan PREDIMED çok merkezli klinik araştırmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi. Çalışma, 7,000 ve 55 arasında yaşlanan, yüksek kardiyovasküler hastalık riski taşıyan 80 denekleri üzerinde çalışmıştır.

Çalışmanın bu özel kısmı, asemptomatik ancak yüksek kardiyovasküler risk altında olan ve belirli bir diyeti takip etmeyen 447 katılımcılarını içeriyordu. Yiyecek alımı ve kardiyovasküler profil değerlendirildi ve bireyler bilişsel işlevi değerlendirmek için bir dizi nöropsikolojik test yaptı. Araştırmacılar ayrıca, alımın nesnel bir biyolojik belirleyicisine sahip olmak için idrardaki polifenol seviyelerini analiz ettiler.

Elde edilen sonuçlara göre, özellikle sızma olan zeytinyağı tüketiminin, sözel bellek testlerinde daha iyi puanlarla ilişkili olduğu görülmekte olup, daha yüksek miktarda fındık alımı ve ılımlı şarap tüketiminin, genel bilişsel işlevler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

reklâm

Sonuçlar, polifenollerde yüksek olan Akdeniz tarzı bir diyetin, yaş veya Alzheimer gibi hastalıklarla ilişkili bilişsel düşüşe karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Akdeniz yeme tarzı aynı zamanda çoklu doymamış yağ asitlerinin yanı sıra B vitamini ve antioksidanların da benzer etkilere sahip olduğunu gösteren bazı epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmektedir.

Yeni bulgular, giderek artan sayıda patolojide Akdeniz tarzı bir diyetin faydalarının gittikçe artan kanıtlarına katkıda bulunuyor ve Akdeniz Diyet Vakfı Başkanı Luis Serra Majem tarafından iyi karşılandı.

Alakalı haberler

Geribildirim / Öneriler