Zeytinler, hasat ve işleme arasındaki depolama süresi boyunca bozulur, bu da onlardan çıkarılan yağın kalitesine zarar veren bir problemdir. Bu nedenle, meyveyi olumsuz etkilemeyecek uzun süreler saklamanın yollarını bulmak önemlidir.

Araştırmacılar, ılımlı dondurucu depolama alanlarının zeytinler üzerindeki etkilerini test ettiler ve quality of the olive oil onlardan türetilen, dondurulmamış meyvelerden elde edilen yağın kalitesi ile karşılaştırılabilir.
Daha fazla gör: How Cold Temperatures Can Help Olive Production
Kalibre extra virgin Zeytinyağı, işlem sırasında meyvenin bileşimine bağlıdır. En yüksek düzeyde yağ üretmek için çeşitli faktörler gereklidir:

  • optimum aşamada hasat
  • hasat ve frezeleme arasında kısa bir süre
  • üstün yağ çıkarma prosedürleri
  • en iyi depolama koşulları

Bunlar arasında, hasat ve öğütme arasındaki zaman aralığı özellikle kritiktir. Ne zaman olive milling bitkiler zeytin hacmine ayak uyduramazlar, meyve işlemden önce birkaç hafta boyunca çevredeki ortamın sıcaklığında saklanır.

Bu tür bir depolama, bir dizi zararlı etkiyle sonuçlanabilir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

  • fermantasyon
  • bakteri ve mantarların büyümesi
  • artan asitlik
  • azaltılmış stabilite
  • küf kokusu
  • pigmentte düşüş

Sonuç olarak, yağın ekstra rafine edilmesi gerekli olup, bu da üretim maliyetlerini arttırır.

Daha önce yapılan araştırmalar, 18 saat boyunca -24 ° C'de donma zeytinlerinin, besin profilini ve bunlardan ekstrakte edilen yağın stabilitesini azalttığını göstermiştir. Depolama sorununa bir çözüm bulma girişiminde new studyİran'da yapılan çalışmada, dondurucu zeytinlerin -4 ° C ılımlı sıcaklıktaki etkilerini test etmiştir. Bilim adamları ayrıca, bir zeytin çeşidinin bir diğerine göre donmaya daha iyi yanıt verip vermediğini belirlemek için çaba sarf etti.

Çeşitleri Misyon, Koroneiki ve Arbequina, İran'da yaygın olarak kullanıldığından seçilmiştir. Hasattan sonra, bir kontrol grubu zeytin hemen yağa işlenirken, diğer gruplar işlemden önce bir hafta ve üç hafta boyunca -4 ° C'de saklandı. Tüm gruplardan yağ, peroksit değeri ve yağ asitleri ile klorofil ve karotenoidlerin pigmentleri açısından değerlendirildi.

Sonuçların analizi, ılımlı bir sıcaklıkta dondurulmuş zeytinlerden çıkarılan yağın, kontrol grubundan çıkarılan yağın aynı özelliklerine sahip olduğunu gösterdi. Donma, yararlı besinlerin içeriğini azaltmadı. Ayrıca, çeşitler arasında hiçbir fark görülmemiştir.

Yazarlar, donma işleminin hasat ve işleme arasındaki süre boyunca zeytinleri korumak için uygun bir yol olabileceği sonucuna varmışlardır. Aynı çalışmayı daha kültürler üzerinde gerçekleştirmenin ve çıkarılan yağ üzerinde daha geniş bir spektrum testi yapmanın yararlı olabileceğini belirtmişlerdir.

Ancak, olumlu bulgular, zeytinlerin optimal zamanda hasat edilebileceğine ve değirmen tesislerine gönderilirken ılımlı donmuş sıcaklıklarda güvenli bir şekilde depolanabileceğine inanmalarına neden olmuştur. Bu hedefe varıldığında, zeytinler, bitki işçileri petrol çıkarma işlemine başlamaya hazır olana kadar dondurulmuş halde kalabilirler. Çalışma, Bahçıvanlık Biliminde Gelişmeler dergisinde yayınlandı.
Hakkında daha fazla yazı: , ,