`Tartışma Zeytinyağı Etiketleme Üzerine Devam Ediyor

Türkiye

Tartışma Zeytinyağı Etiketleme Üzerine Devam Ediyor

Ocak 14, 2013
Julie Butler

Son Haberler

Avrupa Komisyonu yeni etiketleme yasaları vaat ederken, zeytinyağı şişeleri hakkında hangi bilgilerin görünmesi gerektiği ve Avrupa'da ne kadar belirgin bir şekilde devam ettiği üzerine tartışmalar.

AK önerilerini herkese açık hale getirmedi, ancak konumlandırma ve yazı tipi boyutu ile ilgili kuralları içerdikleri söyleniyor. Örneğin, bir litrelik ambalajlarda en az 5 milimetrelik metinde ana görsel alanda orijin detaylarının görünmesini zorunlu kılmak.

Danışma grubunun zeytinler ve türetilmiş ürünler hakkındaki son toplantısında, bu tür hareketlerin uygulanabilirliği konusunda endişeler dile getirildi.

16 Kasım toplantısının taslak tutanaklarına göre, "tartışılan boyut, etikette gerekli bilgi miktarı ile orantılı olarak uygun görülmedi. ”

reklâm

Dakikalar Olive Oil Times AB şeffaflık politikası uyarınca - "Ana etikete konacak zorunlu bilgi miktarının çok büyük olduğu ileri sürüldüğünden, bir ticaret temsilcisi önce önemli bilgilerin tanımlanması gerektiğini önerdi. ”

"Üreticilerin bir temsilcisi, ürünün menşeinin ve diğer özelliklerin etikette önemli olduğunu, ancak etikette gerekli olmadığını savundu. ”

Bu arada, bir tüketici temsilcisi, tüm gerekli bilgilerin aynı boyutta olması gerektiğini, depolama koşulları hakkındaki bilgilerin görünmesi ve ambalajlama tarihinin daha açık olması gerektiğini savundu.

Tutanaklarda, etiketler için kullanılan yazı tipi boyutunun daha fazla tartışılması gerektiği kabul edildi, "ancak sunulan bilgiler okunaklı kalmalıdır. ”Zeytinyağının depolama koşullarının önemli olduğu ve şişeleme tarihinin ve üretim yılının daha derinlemesine ele alınması gerektiği kaydedildi.

AT ve IOC verilerindeki farklılıklar sorgulandı

2012/13 sezonu için geçici rakamlar tartışıldığında, fiyatlar ve ihracat eğilimleri, çiftçilerin, üreticilerin ve tüketicilerin temsilcileri, "tutarları ”nı ve Komisyonun verileri ile Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) verileri arasındaki tutarsızlıklar.

Tüketici temsilcisi, bu tür tutarsızlıkların olmaması gerektiğini söyledi "hem Komisyon hem de IOC hükümetler tarafından sağlanan verileri kullanıyor. ”

Bir AK temsilcisi, Komisyonun ticaret verilerinin ulusal yetkililer tarafından yapılan bildirimlere dayandığını, ancak IOC bilançolarının hükümet tahminlerine ek kaynaklara dayandığını söyledi.

Ayrıca, piyasa görünümü değerlendirmelerinin büyük ölçüde ilgili tarafların zamanında yazılı katkılarına bağlı olduğu da vurgulanmıştır. "Menfaat sahipleri, istatistiklerin piyasa durumunu daha iyi yansıtabilmesi için verileri sağlamaya davet edildi. ”Alakalı haberler