` Cezayir'deki Proje Yan Ürünleri Komposta Dönüştürüyor - Olive Oil Times

Cezayir’de Proje Komprese Geliyor

Aralık 14, 2014
Isabel Putinja

Son Haberler

Bir çalışma, Cezayir'in merkezindeki petrol fabrikalarının zeytinyağı üretimi yan ürünlerini komposta dönüştürerek nasıl kullanabileceğini, böylece kirliliği en aza indirdiğini ve hatta zeytinyağı endüstrisi için ek gelir kaynakları oluşturduğunu inceledi.

Avrupa Birliği Cezayir Delegasyonu'nun internet sitesine göre çalışma, Cezayir'de tarım ve gıda üretimi sektörlerinde ekonomik performansı iyileştirmek için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen DIVECO olarak bilinen Ekonomik Çeşitlendirme Destek Programı kapsamında gerçekleştirildi.
Ayrıca bakınız: Sürdürülebilirlik hakkında makaleler
Zeytinyağı üretimi önemli miktarda atık oluşturur. 15 litre zeytinyağı, 40 kg orujo (zeytin meyvesinin kalan posası ve çukurlarından oluşan geleneksel ekstraksiyon yöntemleriyle üretilen katı atık) ve 70 kg amurca (koyu renkli sıvı atık ve tortu) üretmek için ) atık ürün artmaktadır.

Bu yan ürünler, zeytin fabrikalarının yüzde 78'inin bulunduğu Cezayir'in orta bölgesinde önemli bir kirlilik kaynağıdır. Bölgeye atılan 100,000 tondan fazla atık, balık ve su yaşamını, içme suyunun kalitesini olumsuz yönde etkiledi ve toprağın tuzluluğunun artmasına neden olarak araziyi işlenemez hale getirdi. Yangınlara ayrıca orujo'nun fermantasyonu da neden olmuştur.

Zeytinyağı üreticilerinin, sıvı endüstriyel atıkların bertarafını düzenleyen yasalara aykırı bir uygulama olan bu atıkları çöplüklere atmaktan başka bir alternatifi yoktur.

Proje talebi üzerine yapıldı Dernek Professionnelle des Oléifacteurs de la Région Merkezi (APOC), merkezi Cezayir'in zeytinyağı üreticileri birliği.

Gazın makul fiyatlı olduğu bir ülkede atığı biyogaz üretmek için kullanma olasılığı çok pahalı kabul edilirken, çalışma en basit ve en ucuz çözümün kompostlama olacağı sonucuna vardı. Bu, atık hacmini azaltacak ve tarım için kullanılabilecek kompost üretirken onu dengeleyecektir.

Birkaç dakikan var mı?
Bu haftanın bulmacasını dene.

Planı test etmek için ekip, yılda 4,000 ton atığı işleyebilen bir kompost ünitesi oluşturan bir pilot proje oluşturdu.

APOC, son çalışmanın sonuçlarını Cezayir Çevre Bakanlığı'na sunacak.


Alakalı haberler

Geribildirim / Öneriler