Dünya Zeytinyağı Üretimi ve Tüketimi 1990 - 2017
© Olive Oil Times

Veri kaynağı: Uluslararası Zeytin Konseyi
* = tahmin