Kredi: Polo Regionale di Siracusa per i siti e musei arkeologici Museo Paolo Orsi

Güney Florida Üniversitesi'nden bir araştırmacı ekibi, Tunç Çağı'na tarihlenen çanak çömlek parçaları üzerinde zeytinyağı kalıntısı keşfetti.

Parçalar, İtalyan arkeolog Giuseppe Voza tarafından keşfedildi ve 1990'lerde Sicilya'da bir alan kazıldı. Yirmi yıl sonra, Siracusa Arkeoloji Müzesi'nden konservatörler potu yeniden inşa etti.

Castelluccio'dan alınan üç örnekle elde edilen sonuçlar İtalyan tarih öncesi tarihinin en eski zeytinyağının ilk kimyasal kanıtı haline geldi ve en azından 700 yıllarında sistematik zeytinyağı üretimi için saatin ellerini geri itti.- Davide Tanasi, Güney Florida Üniversitesi

Güney Florida Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Davide Tanasi, kabın alışılmadık bir şekle sahip olduğunu ve amacını belirlemek için iç kısımda kalıntı testleri yapmaya karar verdiğini fark etti.

Tanasi, “Bu saklama kabının ve yakındaki septumun şekli, Volas'ın Castelluccio'daki bölgede bulduğu bir şey değildi” dedi.

“Üçüncü binyılın sonuna ve ikinci binyılın başlangıcına tarihlenen Sicilya sofralarının imzası vardı. Nasıl kullanıldığını öğrenmek istedik, bu yüzden içinde bulunan organik kalıntılara kimyasal analizler yaptık. ”

Yeniden inşa edilen pot, ilgili bir amaçla kullanıldığı düşünülen diğer iki örnekle birlikte, Sicilya'nın güneydoğu bölgesinde, tepede bulunan diğer pişirme aletleriyle birlikte bulunmuştur. Site, arkeoloji literatüründe yaygın olarak bir tür olarak kabul edilir, bu da belirli bir zaman ve insanların kültürünün temsilcisi anlamına gelir.

Bu bağlam ve gemilerin kendine özgü şekilleri, Tanasi'yi ve ekibini, içinde neyin saklandığını anlamaya heveslendirdi.

Arkeologlar ekibi, her üç numunede bulunan organik kalıntıların kimyasal imzalarını belirlemek için gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi kullanmışlardır. Ekip daha sonra nükleer manyetik rezonans testi kullanarak çanak çömleklerin yaşını belirledi.

İlk iki testin sonuçları, her ikisi de zeytinyağı imzası olan oleik ve linoleik asitlerin organik kalıntıda bulunduğunu gösterdi. Nükleer manyetik rezonans testleri, parçaların erken Tunç Çağı'ndan olduğunu belirlemiştir.

Tanasi, “Castelluccio'dan üç örnekle elde edilen sonuçlar, İtalyan tarih öncesi tarihinin en eski zeytinyağının ilk kimyasal kanıtı haline geldi ve sistematik zeytinyağı üretimi için saatin ellerini en az 700 yıl geriye itti” dedi.

Önceleri, İtalya'daki en eski zeytinyağı kimyasal imzaları, İtalya'nın güneyindeki Cosenza ve Lecce'deki depolama kavanozları üzerinde keşfedildi ve sırasıyla on ikinci ve onbirinci yüzyıla tarihlendirildi.

Girit'ten gelen çanak çömlek örnekleri üzerinde ikinci ve üçüncü binyıldan kalma zeytinyağı kimyasal imzaları da tespit edilmiştir. Ancak, Tanez'e göre, Akdeniz'de daha eski zeytinyağı üretiminin daha geleneksel arkeolojik yöntemlerle bulunduğuna dair kanıtlar bulunmuştur.

“İsrail'deki bazı örnek çalışmalar için Bakır Çağı'na dayanan, Akdeniz'deki en erken zeytin yetiştirme ve zeytinyağı üretimi, sadece arkeolojik [metotlar] - değirmenler ve zeytin sıkma tekneleri - ve arkeobotanik perspektiften iyi belgelenmiştir: polen, zeytin , ağaç ve yapraklar ”dedi.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar bu ayın başlarında Analitik Yöntemler dergisinde yayınlandı.
Yorumlar

Hakkında daha fazla yazı: ,