Η παραγωγή ελαιολάδου είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό 25, οι άκρες κατανάλωσης είναι υψηλότερες

Στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου δημοσίευσε τα προκαταρκτικά στοιχεία για τη συγκομιδή 2017 / 18, γεγονός που δείχνει αύξηση της παραγωγής, της κατανάλωσης και των εισαγωγών.

Οκτώβριος 8, 2018
Από τον Ντάνιελ Ντόουσον

Πρόσφατες Ειδήσεις

Προσωρινά στοιχεία που αναλύθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ) προβλέπουν αύξηση κατά 28% παραγωγή ελαιολάδου αυτό το έτος σε σχέση με το τελευταίο.

Η παγκόσμια παραγωγή ανήλθε σε 3,315,000 τόνους το έτος συγκομιδής 2017/2018, αν και τα δεδομένα είναι μόνο προσωρινά.- Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

Τα στοιχεία, τα οποία παρείχαν τόσο κράτη μέλη όσο και τρίτες χώρες, δείχνουν ότι η παγκόσμια παραγωγή θα ανέλθει σε 3,315,000 τόνους για το έτος συγκομιδής 2017/18, αύξηση 723,500 τόνων σε σχέση με πέρυσι.

Η Τυνησία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, παράγοντας 280,000 τόνους, αύξηση 180% σε σύγκριση με πέρυσι. Η Ιταλία είχε επίσης μια ισχυρή σεζόν, παράγοντας 428,900 τόνους, αύξηση 135%.

Η Πορτογαλία, η Αργεντινή και η Ελλάδα παρουσίασαν επίσης μεγάλες αυξήσεις, παράγοντας ένα επιπλέον ποσοστό 94, ποσοστό 81 και ποσοστό 77, σε σύγκριση με πέρυσι, αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία και το Μαρόκο παρουσίασαν πιο μέτριες αυξήσεις, παράγοντας 48 τοις εκατό και 27 τοις εκατό περισσότερο ελαιόλαδο από ό, τι πέρυσι, αντίστοιχα. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αύξησε την παραγωγή ελαιολάδου κατά 25 σε σχέση με πέρυσι.

Οι αξιοσημείωτες εξαιρέσεις από την αύξηση της παραγωγής ήταν στην Αλγερία και την Ισπανία, οι οποίες εμφάνισαν μειώσεις ενός εκτιμώμενου ποσοστού 31 και 2.7 τοις εκατό, αντίστοιχα, σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο, η Ισπανία παραμένει ο μοναδικός μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο με παραγωγή 1,256,200 τόνων, που αποτελούν περίπου το 38 τοις εκατό του παγκόσμιου συνόλου.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, κατανάλωση ελαιολάδου αυξήθηκε επίσης κατά 9% την περίοδο συγκομιδής 2017/18, φθάνοντας τους 2,958,000 τόνους.

Μαζί με την κατανάλωση, οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης σε επτά από τις οκτώ από τις αγορές αναφοράς της ΔΟΕ. Οι αγορές αυτές χαρακτηρίζονται γενικά ως χώρες που καταναλώνουν περισσότερο ελαιόλαδο από αυτές που παράγουν, με εξαίρεση την ΕΕ


© Olive Oil Times | Πηγή δεδομένων: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου


Οι εισαγωγές στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 2017/18 αυξήθηκαν το πολύ στο 29%, ακολουθούμενο από τον Καναδά στο 12%, τις Ηνωμένες Πολιτείες στο -%, τη Ρωσία στο -% και την Αυστραλία και την Ιαπωνία στο ένα τοις εκατό.

Η Κίνα ήταν η μόνη χώρα που δεν γνώρισε ανάπτυξη, με τις εισαγωγές να μειώνονται κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η κινεζική κυβέρνηση δεν είχε κυκλοφορήσει δεδομένα από τον Απρίλιο 2018, οπότε ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αλλάξει.

Στην ΕΕ, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 91 τοις εκατό σε αυτή τη συγκομιδή. Οι εξαγωγές από την Τυνησία αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση αυτή. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές εντός της ΕΕ μειώθηκαν κατά έξι τοις εκατό σε σχέση με πέρυσι.

Οι παγκόσμιες τιμές εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στις τέσσερις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής παρέμειναν "αρκετά σταθερό "καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά σημειώθηκε κάποιες μειώσεις το Σεπτέμβριο.

Με βάση τόσο τα επίσημα στοιχεία της χώρας όσο και τις εκτιμήσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας του IOC, η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου το 2018/19 αναμένεται να μειωθεί κατά 7.6% σε 3,064,000 τόνους. Η κατανάλωση ελαιολάδου αναμένεται να παραμείνει σε παρόμοιο επίπεδο.

Παρόλα αυτά, η ΕΕ αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή κατά 1.1 τοις εκατό, με το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης να οδηγείται από την Ισπανία. Η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία αναμένεται να μειωθούν. Εκτός της ΕΕ, η Αλγερία, η Αργεντινή, η Αίγυπτος, η Τυνησία και η Τουρκία αναμένεται να μειωθούν επίσης.

Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία βασίζονται σε προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Το Συμβούλιο των Μελών της ΔΟΕ θα πραγματοποιήσει μια πιο εκτεταμένη έρευνα τον Νοέμβριο για να ενημερώσει αυτά τα στοιχεία.

Διαφήμιση

Σχετικές ειδήσεις

Σχόλια / Προτάσεις