Zeytinyağı Fibromiyalji Hastalarında Kardiyovasküler Risk Belirteçlerini Azaltır

Fibromiyalji hastalarında düzenli olarak zeytinyağı kullanımı kardiyovasküler risklerini büyük ölçüde azaltabilir.
13 Nis 2020 11:27 EDT
Paolo DeAndreis

Son Haberler

Zeytinyağının düzenli kullanımının, kadınlarda fibromiyaljisi olan hastalar için kardiyovasküler risk faktörlerini azalttığı bulunmuştur. Yeni bir çalışma.

Fibromiyaljili kadınlarda zeytinyağının yararlı özellikleri, yağ asidi bileşimi ile ilişkili olabilir.- Francisco Molina, araştırmacı, Jaén Üniversitesi

Zeytinyağı birçok sağlık durumu için iyi bilinen bir çare olsa da, açık erişimli Nutrients dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şu anda yüzde 30 daha yüksek ölüm riski olan fibromiyaljili kadın hastaların faydalarını belirlemede bir adım daha ileri gitti.

"Sonuçlarımız, zeytinyağı tüketiminin fibromiyaljili kadınlarda anti-trombotik ve antiinflamatuar özelliklere sahip olabileceğini ve böylece bir dizi kardiyovasküler risk belirtecini iyileştirdiğini göstermiştir. ”Jaén Üniversitesi'nde bir araştırmacı ve yazarlarından biri olan Francisco Molina çalışma anlattı Olive Oil Times.

Ayrıca bakınız: Zeytinyağı Sağlık Haberleri

Daha önceki bir çalışmada, aynı araştırma ekibi, fibromiyaljili kadın hastaların, sağlıklı kadınlara kıyasla sıklıkla çeşitli trombozla ilişkili parametrelerin değişen düzeylerini gösterdiğini buldu. Yeni araştırmaya göre bu parametreler, düzenli zeytinyağı tüketimi ile sağlıklı kadınlarda bulunan aynı seviyelere döndürülebiliyor.

"Bu çalışmada, diyetin ve özellikle zeytinyağının daha yüksek bir riskle ilgili parametreleri değiştirip değiştiremeyeceğini incelemeye odaklandık ”dedi Molina.

reklâm

Çalışma hem sızma zeytinyağı (EVOO) hem de rafine zeytinyağı (ROO) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. EVOO, zeytin kırılarak toplanırken, ROO kimyasal işlemler kullanılarak ekstrakte edilir. Yağların bazı farklılıkları vardır, ancak her ikisi de tekli doymamış yağ asitlerini tutar.

"Fibromiyaljili kadınlarda zeytinyağının yararlı özellikleri, yağ asidi bileşimi ile ilişkili olabilir ”dedi. "İlk kez, çalışmamızın sonuçları, hem EVOO hem de ROO tüketiminin fibromiyaljili hastalarda bir dizi kardiyovasküler risk belirtecini iyileştirebileceğini ve zeytinyağının anti-trombotik ve anti-inflamatuar özelliklerini kanıtladığını ortaya koydu. "

EVOO ve ROO kullanan çalışma katılımcıları arasında eritrosit sedimantasyon hızı değerlerinin inflamatuar belirtecinde iyileşme görüldüğünü söyledi. Araştırma ayrıca EVOO tüketiminin kırmızı kan hücresi sayısını artırdığını, ROO alımının ortalama trombosit hacmini, trombosit dağılım genişliğini, fibrinojen düzeylerini ve inflamatuar markör nötrofil-lenfosit oranını iyileştirdiğini buldu.

"EVOO tüketiminin, fibromiyaljili kadınlarda hem günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonel kapasiteyi hem de sağlıkla ilgili psikolojik durumu önemli ölçüde iyileştirdiğini bulduk. Kas-iskelet ağrısı seviyesi de iyileştirildi, ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir şekilde. Bu nedenle, tüm bu veriler zeytinyağının sağlıkla ilgili daha fazla faydası olan diyet yağlarından biri olduğunu gösteriyor ”dedi.

Araştırma ekibi ayrıca Granada Üniversitesi'nden Alma Rus, Maria Encarnación Aguilar-Ferrándiz ve Ramón Carmona ile Jaén Üniversitesi'nden Maria Luisa del Moral ve Maria Josefa Martínez-Ramírez'i içeriyordu.

reklâm

Alakalı haberler

Geribildirim / Öneriler