Sağlık

Zeytinyağı Fibromiyalji Hastalarında Kardiyovasküler Risk Belirteçlerini Azaltır

Fibromiyalji hastalarında düzenli olarak zeytinyağı kullanımı kardiyovasküler risklerini büyük ölçüde azaltabilir.

Nisan 13, 2020
Paolo DeAndreis adlı geliştiriciden

Zeytinyağının düzenli kullanımının, kadınlarda fibromiyaljisi olan hastalar için kardiyovasküler risk faktörlerini azalttığı bulunmuştur. Yeni bir çalışma.

Fibromiyaljili kadınlarda zeytinyağının yararlı özellikleri, yağ asidi bileşimi ile ilişkili olabilir.- Francisco Molina, araştırmacı, Jaén Üniversitesi

Zeytinyağı birçok sağlık durumu için iyi bilinen bir ilaç olmakla birlikte, açık erişim dergisi Nutrients'te yayınlanan yeni araştırmalar, şu anda yüzde 30 daha yüksek mortalite riski olan fibromiyalji kadın hastalarının yararlarını belirleme konusunda bir adım daha ileri gitti.

"Sonuçlarımız, zeytinyağı tüketiminin fibromiyaljili kadınlarda anti-trombotik ve antienflamatuar özelliklere sahip olabileceğini gösterdi, böylece bir dizi kardiyovasküler risk markerini geliştirdi ”dedi. Jaén Üniversitesi'nde araştırmacı ve yazarlarından biri olan Francisco Molina çalışma, anlattı Olive Oil Times.

Daha fazla gör: Zeytinyağı Sağlık Haberleri

Daha önceki bir çalışmada, aynı araştırma ekibi, fibromiyalji kadın hastalarının, sağlıklı kadınlara kıyasla sıklıkla tromboz ile ilişkili parametrelerin çeşitli düzeylerini gösterdiğini bulmuştur. Yeni araştırmaya göre bu parametreler, düzenli zeytinyağı tüketimi ile sağlıklı kadınlarda bulunanla aynı seviyelere geri döndürülebilir.

"Bu çalışmada, diyetin ve özellikle zeytinyağının daha yüksek riskle ilgili parametreleri modüle edip edemeyeceğini incelemeye odaklandık ”dedi.

reklâm

Çalışma hem sızma zeytinyağı (EVOO) hem de rafine zeytinyağı (ROO) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. EVOO, zeytin kırılarak toplanırken, ROO kimyasal işlemler kullanılarak ekstrakte edilir. Yağların bazı farklılıkları vardır, ancak her ikisi de tekli doymamış yağ asitlerini tutar.

"Fibromiyaljili kadınlarda zeytinyağının yararlı özellikleri, yağ asidi bileşimi ile ilişkili olabilir ”dedi. "İlk kez çalışmamızın sonuçları, hem EVOO hem de ROO tüketiminin, fibromiyaljili hastalarda zeytinyağının anti-trombotik ve antienflamatuar özelliklerini kanıtlayan bir dizi kardiyovasküler risk markerini iyileştirebileceğini ortaya koydu. ”

EVOO ve ROO kullanan çalışma katılımcıları arasında eritrosit sedimantasyon hızı değerlerinin inflamatuar belirtecinde iyileşme görüldüğünü söyledi. Araştırma ayrıca EVOO tüketiminin kırmızı kan hücresi sayısını artırdığını, ROO alımının ortalama trombosit hacmini, trombosit dağılım genişliğini, fibrinojen düzeylerini ve inflamatuar markör nötrofil-lenfosit oranını iyileştirdiğini buldu.

"EVOO tüketiminin, fibromiyaljili kadınlarda günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyonel kapasiteyi ve sağlıkla ilgili psikolojik durumu önemli ölçüde iyileştirdiğini bulduk. Kas-iskelet ağrısının seviyesi de iyileşmiştir, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu nedenle, tüm bu veriler zeytinyağını sağlıkla ilgili daha fazla fayda sağlayan diyet yağlarından biri olarak gösteriyor ”dedi.

Araştırma ekibi ayrıca Granada Üniversitesi'nden Alma Rus, Maria Encarnación Aguilar-Ferrándiz ve Ramón Carmona ile Jaén Üniversitesi'nden Maria Luisa del Moral ve Maria Josefa Martínez-Ramírez'ı da içeriyordu.

Alakalı haberler