` Λογισμικό για βελτιωμένη αξιολόγηση ελαιολάδου που αναπτύχθηκε στην Ισπανία - Olive Oil Times

Λογισμικό για βελτιωμένη αξιολόγηση του ελαιολάδου που αναπτύχθηκε στην Ισπανία

Μάρτιος 5, 2013
Naomi Tupper

Πρόσφατες Ειδήσεις


Citoliva

Μια ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Jaén της Ισπανίας, έχει αναπτύξει ένα νέο πρόγραμμα λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Το καινοτόμο λογισμικό αναμένεται να είναι μια σημαντική ανακάλυψη στη διαδικασία αισθητηριακής αξιολόγησης του ελαιολάδου και είναι μια κοινή συνεργασία μεταξύ του πανεπιστημίου, εταιρείας τεχνολογίας ελαιολάδου Citoliva, Της CM Europe SL Laboratories και της εταιρίας μηχανικής πληροφορικής MENGISOFT.

Σύμφωνα με το μέλος της ερευνητικής ομάδας Macarena Espinilla, το νέο λογισμικό θα βελτιώσει σημαντικά την αισθητηριακή αξιολόγηση παρθένων ελαιολάδων μειώνοντας τόσο το χρόνο όσο και το κόστος που σχετίζεται με τη διαδικασία.

Το λογισμικό θα λειτουργεί με εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγηση του ελαιολάδου, επιτρέποντας την ατομική παρακολούθηση της εξέλιξης διαφορετικών δοκιμαστών για διαφορετικά δείγματα και συνεδρίες σε πραγματικό χρόνο. Οι παρεμβάσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων των οργανοληπτικών ιδιοτήτων μπορούν στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν από τον επικεφαλής της ομάδας.

Το λογισμικό έχει επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάσει ελαιόλαδο συνεδριάσεις, διαχείριση των αξιολογήσεων πετρελαίου και δημιουργία τελικών εκθέσεων, προσφέροντας έτσι περαιτέρω βελτιστοποίηση της διαδικασίας.

Το πρόγραμμα επιτρέπει τη χρήση της μεθοδολογίας αξιολόγησης που καθόρισε η Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου για την αισθητηριακή ταξινόμηση του ελαιολάδου, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με νέες μεθόδους αξιολόγησης που έχουν αναπτυχθεί από την ομάδα και οι οποίες βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

Η μέθοδος βασίζεται στο "ασαφές λογικό σύστημα, "μια μαθηματική λογική που έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει μια απόφαση όπως θα έκανε ένας άνθρωπος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνοντας την καλύτερη απόφαση βάσει αυτής της εισόδου. Αυτό το καινοτόμο μοντέλο για την αισθητηριακή αξιολόγηση παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση στο τρέχον μοντέλο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου και αναμένεται να διευκολύνει τη βελτίωση στους τομείς της επεξεργασίας πληροφοριών, της δοκιμής και της κατάρτισης των αξιολογητών, διατηρώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια, το νέο μοντέλο αισθητικής αξιολόγησης αναμένεται να εφαρμοστεί με το νέο λογισμικό, με στόχο την προσθήκη αξίας βιομηχανία ελαιολάδου βελτιώνοντας τις διαδικασίες μάρκετινγκ και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το νέο πρόγραμμα, εκτός από το μοντέλο αισθητηριακής αξιολόγησης, αποτελεί μέρος ενός έργου που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας, Καινοτομίας και Επιστημών του Συμβουλίου της Ανδαλουσίας.Σχετικές ειδήσεις

Σχόλια / Προτάσεις