Sağlık

Zeytinyağı ve Uyku Kombinasyonunun Kardiyovasküler Olayları Nasıl Önleyebilir?

Kanadalı bilim adamları, zeytin yağının kalp krizi ve felçlere yol açan trombosit agregasyonuna karşı korunmaya yardımcı olduğunu keşfettiler.

Eylül 25, 2018
Mary West tarafından

Son Haberler

Yeni araştırmalar, zeytinyağı gibi doymamış yağlar açısından zengin gıdaların neden kalp damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu. Kan pıhtılarının oluşumunu önleyen daha yüksek protein seviyelerini teşvik ettiklerini buldu.

Apolipopro­tein A‑IV, known as ApoA-IV, is a plasma pro­tein that increases after diges­tion of foods, espe­cially those rich in unsat­u­rated fats. Research links higher lev­els of ApoA-IV to a lower inci­dence of car­dio­vas­cu­lar dis­ease.
Daha fazla gör: Zeytinyağı Sağlık Faydaları

Yeni çalışma Keenan Research Cen­tre for Bio­med­ical Sci­ence (KRCBS) of St. Michael’s Hos­pi­tal in Toronto showed that ApoA-IV inhibits the aggre­ga­tion of platelets, com­po­nents of the blood that can clump together and form clots within arter­ies. Such clots obstruct blood flow and are the most com­mon cause of death.

"Platelet aggre­ga­tion can save lives because it can stop bleed­ing in dam­aged ves­sels,” said prin­ci­pal inves­ti­ga­tor Heyu Ni, Plat­form Direc­tor for Hema­tol­ogy, Can­cer and Immuno­log­i­cal Dis­eases at KRCBS. "Ancak genellikle trombositlerin damarlardaki kan akışını engellemesini istemiyoruz. Bu trombozdur ve kalp veya beyinde damar tıkanıklığı meydana gelirse, kalp krizi, felç veya ölüme neden olabilir. ”

For a blood clot to develop, a series of con­nec­tions must hap­pen. A platelet recep­tor con­nected to a platelet first bind to fib­rino­gen, an abun­dant pro­tein in blood plasma. Next, fib­rino­gen binds to another recep­tor on a sec­ond platelet. After­ward, fib­rino­gen and pos­si­bly other pro­teins allow platelets to con­nect to each other, a process that cul­mi­nates in platelet aggre­ga­tion.

reklâm

içinde ders çalışma, Ni and his col­leagues found ApoA-IV can con­nect to platelet recep­tors, thus block­ing fib­rino­gen bind­ing and reduc­ing platelet aggre­ga­tion in a blood ves­sel. More­over, the team noted that ApoA-IV can alter its shape to accom­mo­date increased blood flow: this action helps pro­tect arter­ies from com­plete block­ages.

"Bu ApoA-IV'ü trombosit ve tromboz ile ilişkilendiren ilk çalışma ”dedi. "Bu çalışma ile, daha yüksek ApoA-IV seviyelerinin ateroskleroz olarak bilinen kan damarlarında plak oluşumunu neden yavaşlattığını da açıkladık, çünkü bu süreç trombosit fonksiyonuyla da ilişkilidir. ”

The researchers also inves­ti­gated ApoA-IV’s inter­ac­tion with food. Eat­ing a meal stim­u­lates platelets, which increases the like­li­hood that they’ll bind to each other or to white blood cells. How­ever, after eat­ing a meal con­tain­ing unsat­u­rated fats, blood lev­els of ApoA-IV increase almost imme­di­ately, an effect that reduces platelet bond­ing. This decreases inflam­ma­tion that fol­lows a meal, along with the risk of a heart attack or stroke.

Yukarıdaki bulgulara ek olarak, araştırma ekibi ApoA-IV'ün sirkadiyen bir ritim içerisinde çalıştığını gözlemlemiştir. Geceleri daha aktif, sabahları daha az hareketlidir.

"Tabiat Ana bizim iyi uyumamızı istiyor ”dedi. "Bu yüzden uyurken bu protein tarafından korunuyoruz ve büyük olasılıkla sabah uyandıktan sonra kardiyovasküler bir olay yaşayacağız. ”

Cal­lie Exas, a reg­is­tered dieti­cian nutri­tion­ist from Brook­lyn, New York, explained to Olive Oil Times Yeni bulguların daha önceki araştırmalara nasıl dayandığı. Açıkçası, zeytinyağı, özellikle de sızma, kalp sağlığı için çok önemlidir.

"Stud­ies show olive oil’s con­tent of monoun­sat­u­rated fatty acids, omega 3 fatty acids and antiox­i­dants pre­vent blood ves­sels from hard­en­ing,” she said.

"Basi­cally, these com­po­nents reduce the risk of car­dio­vas­cu­lar events by keep­ing the endothe­lial cells lin­ing the blood ves­sels and the heart sup­ple. In doing so, they pro­tect from wear and tear, which reduces the buildup of oxida­tive mate­ri­als and plaque in the arter­ies. These actions, as well as the platelet-inhibit­ing effect, help keep arter­ies and heart tis­sue healthy.”

Çalışma, araştırmacılar arasında heyecan yarattı, çünkü doymamış yağ bakımından zengin yiyeceklerin, iyi uyku düzenleriyle birlikte, ApoA-IV'ün kalp krizi, felç ve ateroskleroz riskini azaltma fırsatını en üst düzeye çıkardığını gösterdi.

Ni, tedavinin geliştirilmesinde bu korumanın nasıl kullanılacağını araştırmak için gelecekteki çalışmaları dört gözle beklemektedir. kalp-damar hastalığı and other con­di­tions asso­ci­ated with platelet aggre­ga­tion. The results were pub­lished in the jour­nal Nature Com­mu­ni­ca­tions.

İlgili Makaleler