`Kardiyomiyopati Riskini Azalttığı Bulunan Sıçanlarda EVOO Tüketimi - Olive Oil Times

Kardiyomiyopati Riskini Azalttığı Bulunan Sıçanlarda EVOO Tüketimi

Nisan 21, 2020
Paolo DeAndreis

Son Haberler

Sızma zeytinyağında yüksek bir diyet tüketmek, ilaca bağlı kardiyomiyopatilerin olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Yeni bir çalışma Suudi Arabistan'daki Umm Al Qura Üniversitesi'nden.

Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research'de yayınlanan çalışmanın amacı, sıçanlarda hem anti-hipertansif hem de kardiyoprotektif olarak sızma zeytinyağının terapötik etkisini değerlendirmekti.

Sızma zeytinyağı, sağlık yararları, anti-enflamatuar ve anti-diyabetik özellikler dahil, ayrıca korunma kalp hastalıkları, kardiyomiyopatiler gibi.

Çalışmada, araştırmacılar beş ayrı sıçan grubu oluşturdu: bir kontrol grubu, bir hastalık kontrol grubu (doksorubisin ile enjekte edildi) ve yine enjekte edilen üç terapötik grup. Terapötik gruplardaki sıçanlara, farklı seviyelerde sızma zeytinyağı (yüzde 2.5, yüzde 10 ve yüzde -) ile desteklenen bir diyet verildi.

Sızma zeytinyağının kardiyoprotektif, antihipertansif ve antioksidan potansiyeli beş grubun her birinde farklı kan, serum ve doku biyobelirteçleri, enzimler ve hemodinamik parametreler ölçülerek incelenmiştir.

Sonuçlar,% 10 sızma zeytinyağı ile takviye edilen diyet tüketen terapötik gruptaki sıçanların düşük kolesterol seviyeleri ve diğer dört gruptaki sıçanlardan daha fazla kardiyomiyopatiye atfedilen bir enzim.

Her üç terapötik gruptaki sıçanların kanlarında, her iki kontrol grubundaki sıçanlardan daha yüksek seviyelerde antioksidan vardı.

"Natürel sızma zeytinyağının diyet uygulaması, ilaca bağlı kardiyomiyopatileri azaltma potansiyeline sahiptir ve diyette sızma zeytinyağının sürekli kullanımı kardiyoprotektif olabilir ve yüksek tansiyona karşı yararlı olabilir ”dedi Waleed Hassan AlMalki ve Imran Shahid.

reklâm

Alakalı haberler

Geribildirim / Öneriler