`Kardiyomiyopati Riskini Azalttığı Bulunan Sıçanlarda EVOO Tüketimi

Sağlık

Kardiyomiyopati Riskini Azalttığı Bulunan Sıçanlarda EVOO Tüketimi

Nisan 21, 2020
Paolo DeAndreis

Son Haberler

Sızma zeytinyağında yüksek bir diyet tüketmek, ilaca bağlı kardiyomiyopatilerin olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Yeni bir çalışma Suudi Arabistan'daki Umm Al Qura Üniversitesi'nden.

Eczacılık ve Farmakognozi Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan çalışmanın amacı, sıçanlarda doksorubisine bağlı kardiyomiyopatiye karşı hem anti-hipertansif hem de kardiyoprotektif olarak sızma zeytinyağının terapötik etkisini değerlendirmektir.

Sızma zeytinyağı, sağlık yararları, anti-enflamatuar ve anti-diyabetik özellikler dahil, ayrıca korunma kalp hastalıkları, kardiyomiyopatiler gibi.

Çalışmada, araştırmacılar beş ayrı sıçan grubu oluşturdular: bir kontrol grubu, bir hastalık kontrol grubu (doksorubisin ile enjekte edildi) ve üç terapötik grup da enjekte edildi. Terapötik gruplardaki sıçanlara farklı seviyelerde sızma zeytinyağı (yüzde 2.5, yüzde beş ve yüzde 10) ile desteklenen bir diyet verildi.

Sızma zeytinyağının kardiyoprotektif, antihipertansif ve antioksidan potansiyeli beş grubun her birinde farklı kan, serum ve doku biyobelirteçleri, enzimler ve hemodinamik parametreler ölçülerek incelenmiştir.

reklâm

Sonuçlar,% 10 sızma zeytinyağı ile takviye edilen diyet tüketen terapötik gruptaki sıçanların düşük kolesterol seviyeleri ve diğer dört gruptaki sıçanlardan daha fazla kardiyomiyopatiye atfedilen bir enzim.

Her üç terapötik gruptaki sıçanların kanlarında, her iki kontrol grubundaki sıçanlardan daha yüksek seviyelerde antioksidan vardı.

"Sızma zeytinyağının diyetle uygulanması, ilaca bağlı kardiyomiyopatileri azaltma potansiyeline sahiptir ve diyette ekstra sızma zeytinyağının sürekli kullanımı kardiyoprotektif olabilir ve yüksek tansiyona karşı faydalı olabilir. ”Waleed Hassan AlMalki ve Imran Shahid.

Alakalı haberler