Προτείνετε μια τροποποίηση

Πείτε στην συντακτική μας ομάδα πώς πιστεύετε ότι το άρθρο πρέπει να αλλάξει.