A senior gov­ern­ment offi­cial in the Argentinian state of La Rioja has called on plans for a bi-​oceanic cor­ri­dor to come to fruition as soon as pos­si­ble.

We are propos­ing to the national gov­ern­ment the need to imple­ment the bi-​oceanic cor­ri­dor, which would con­nect the Atlantic and Pacific ports.- La Rioja'da Planlama ve Endüstri Bakanı Ruben Galleguillo

Koridor Porto Alegre Brezilya'da başlayacak, La Rioja'dan geçecek ve Şili'nin Coquimbo kentinde bitecek. La Rioja'daki Planlama ve Sanayi Bakanı Ruben Galleguillo, eyalet hükümetinin hem Arjantin hem de Şili’de yedi ilden başka bir proje ile görüşme yaptıklarını söyledi.

La Rioja'dan hem kendisi hem de zeytinyağı üreticileri, koridorun Arjantin'deki zeytinyağı ihracatını Asya pazarlarına artıracağını ve ürün değerini artırarak artıracağına inanıyor.
Daha fazla gör: Olive Oil Health Benefits
“The bi-​oceanic cor­ri­dor is a very inter­est­ing project,” said Frankie Gobbee, CEO and co-​founder of the Argentina Olive Group, which is based in La Rioja. “Argentina would have a direct out­let to the Pacific, low­er­ing the cost of export­ing to Asian mar­kets by up to 25 per­cent.”

Gobbee also pointed out that the bi-​oceanic cor­ri­dor would include a 13.9‑kilometer tun­nel through the Andes, fur­ther expe­dit­ing the ship­ping of olive oil to the Pacific. This would help keep the oil fresh, which Gobbee believes would ben­e­fit Argentinian pro­duc­ers.

Gobbee, “Arjantin'in yıl boyunca ürettiği, aynı yıl da sattığı” dedi. “Bu uluslararası alıcılara daha fazla güvenlik sağlıyor çünkü mevcut hasattan daima taze yağ alıyorlar.”

La Rioja, Arjantin'de lider zeytin ve zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısıdır. Geçen yıl, Arjantinli zeytinyağı ihracatının yüzde 70'u La Rioja'dan geldi. İlde birçoğu, gelişmekte olan Asya pazarlarının, zeytinyağı ihracatının geleceğinin yattığına inanıyor.


© Olive Oil Times | Veri kaynağı: Uluslararası Zeytin Konseyi


Avustralya, Çin, Japonya ve Güney Kore, dünyadaki en büyük 25 zeytinyağı ithalatçıları arasında yer almaktadır ve son beş yılda, zeytinyağı için tüketici talebinde önemli bir artış görmüştür. Dört ülke, geçen yıl neredeyse 145,000 ton zeytinyağı ithal etmek için birleşti.

Argentina is already one of the seven largest exporters of olive oil to China, accord­ing to Daxue Consulting, a Chinese-​based mar­ket research firm.

According to the Inter-​American Development Bank, which is financ­ing the project, the cor­ri­dor will take nearly 8.5 years to com­plete and cost $1.5 bil­lion.

“We are propos­ing to the national gov­ern­ment the need to imple­ment the bi-​oceanic cor­ri­dor, which would con­nect the Atlantic and Pacific ports,” Galleguillo said. “We have been work­ing with seven provinces on the need to link up with the third region of Atacama, in Chile. There they have deep water ports to go mainly to the Asian mar­kets.”

La Rioja'nın Arjantin'in büyüyen zeytinyağı endüstrisi için önemini vurgulayarak son zamanlarda bir yiyecek ve içecek fuarında tarım sektörünün üyelerine hitap etti.

Etkinlikte Arjantin Akdeniz Vakfı Başkanı Marcelo Capello da bir başka konuşmacıydı. La Rioja ve Arjantin'in kuzeybatısını Şili limanlarına bağlamanın ekonomik önemini vurguladı.

Capello, “Arjantin'in kuzeybatısı Buenos Aires ve Rosario limanlarından uzak, ancak çoğu gelişmekte olan Asya pazarlarına satılabilen ülkenin büyüyen ihracat endüstrisinin anahtarı” dedi. “Bunun için altyapı iyileştirilmeli ve bu anlamda proje ortak bir çaba olarak görülmeli.”
Yorumlar

Hakkında daha fazla yazı: ,