Tarımsal gelirlerin ağır vergilendirilmesi, bir yıl önceden ödenmesi gereken yıllık ödemeler, vergilendirilebilir gelirle bağlantılı aşırı sigorta primi ve devletin kontrol etmedeki ve titizlikteki zayıflıkları nedeniyle Yunanistan'da zeytin de dahil olmak üzere zirai mal ticareti önemli bir sorun haline geliyor kanunların uygunluğunu uygulamak.

Üreticiler, hammaddelerin yasa dışı satışlarından elde edilen gelirleri gizlemenin yollarını ararken, üretim endüstrisindeki yöneticiler sofralık zeytin imalat sektörüne önemli bir zorluk olarak gördükleri konusunda büyük endişe duyuyorlar.

İmalat sektörü için bir tehdit

Sorunun boyutu, işletmelerin, hangi fiyatlandırma politikasını seçerse seçseler de, çiftçilerin karaborsada alım satımdan elde ettikleri karlarla rekabet edememesi nedeniyle, sorunu çözme kapasitelerini fazlasıyla aşıyor.

İmalat sektörünün üst düzey bir temsilcisi Elaias Karpos'a, sofralık zeytin ticareti yasadışı ticaretinin yol açtığı zorluğun belki de yeni sezonda sektörün en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Aynı kaynak, tasarruf oranına göre daha yüksek vergi oranlarının getirilmesinin, çiftçilerin veya işletmelerin haksız olarak reddettiği bir şey olmadığını ve çiftçilerin defter tutmaları ve diğer işler gibi fatura çıkarmaları gerektiği genel olarak kabul edildi. Aksine, tüm endüstri oyuncularının, pazarın daha da sağlamlaşmasına katkıda bulunacağına ve üretimin tüm aşamalarında adalet ve rekabet koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacağına inandığına inandığını belirtti.

Yüksek vergi nedeni

Bununla birlikte, sorun vergi oranları seviyesinden ve özellikle gelir vergisinin peşin ödemesinin önceden yapılmasından (önceki vergi yılı rakamları temelinde) - adaletsiz ve çiftliklerin ekonomik uygulanabilirliğini baltalayan bir zorunluluktur.

Bu mali yükümlülük, çiftçilerin herhangi bir imalat sanayinin fiyat politikasının karşı koyamayacağı bir açıkla karşı karşıya kaldığı Kuzey Yunanistan'daki Halkidiki bölgesinde yaşanmış olanlar gibi, uzun yıllardır süren yoksul kesimlerde anlam ifade etmemektedir.

Ürüne olan yüksek talep göz önüne alındığında, zeytin üreticisinin, vergi makamlarının haksız talebiyle başa çıkabilmek için, kara ekonomideki ürünleri için satış yerleri arayıp bulması olasılığı yüksektir.

Konu, Panhellenik İmalatçılar Birliği, Paketleyicileri ve Sofralık Zeytini İhracatçıları Birliği (PEMETE) genel sekreteri Haris Siouras'ın sofralık zeytin ihracatçılarını aşırı ittiği gerçeğinin altını çizdi. sınırlamak ve karaborsa içine yönlendirdi.

Olive Oil Times ve Yunanca yayın Agronews Yunanistan'dan size tarımsal haberler getirmek için birlikte çalışıyoruz.Yorumlar

Hakkında daha fazla yazı: ,