Sağlık

Düzenli Egzersiz Alzheimer Belirtilerinin Ortaya Çıkmasını Yavaşlatabilir

Yeni bir çalışma, her gün 30 dakika uygulayan Alzheimer riski altındaki kişilerin, hastalığın semptomlarını, düzenli egzersiz yapmadıklarından daha az gösterdiğini ortaya koymuştur.

Eylül 18, 2019
Teresa Lane tarafından

Son Haberler

Reg­u­lar exer­cise appears to slow the pro­gres­sion of Alzheimer Yıllık kongrede sunulan araştırmalara göre, orta yaşlı kişilerde hastalık riski altında olan Amer­i­can Psy­cho­log­i­cal Asso­ci­a­tion.

Ozioma Okonkwo, an assis­tant pro­fes­sor of med­i­cine at the Uni­ver­sity of Wis­con­sin pre­sented results from sev­eral stud­ies, includ­ing one that fol­lowed 317 at-risk patients for years.

Birçok çalışma, egzersizin beyine kan akışını artırmaya yardımcı olduğunu, yeni anıların oluşmasını ve yeni beyin hücrelerinin büyümesini destekleyenler de dahil olmak üzere tüm alanlara gerekli oksijen ve besinleri getirdiğini göstermektedir.- Carol Hahn, a com­mit­tee mem­ber for the Alzheimer’s Research and Pre­ven­tion Foun­da­tion

Genel olarak katılımcılar yaşlandıkça biyobelirteç olarak bilinen Alzheimer'ın daha fiziksel belirtileri göstermesine rağmen, etkileri "haftada beş gün en az 30 dakikalık orta derecede egzersiz yapan yaşlı yetişkinlerde önemli ölçüde daha zayıf ”dedi.

Carol Hahn, a com­mit­tee mem­ber for the Alzheimer’s Research and Pre­ven­tion Foun­da­tion, said the newest stud­ies con­firm the role of exer­cise in main­tain­ing a healthy brain.

Daha fazla gör: Sağlık Haberleri

"Birçok çalışma egzersizin yardımcı olduğunu göstermektedir beyine kan akışını artırmakYeni hafıza oluşumuna ve nöron adı verilen yeni beyin hücrelerinin büyümesine destek verenler de dahil olmak üzere tüm bölgelere gerekli oksijen ve besinlerin getirilmesi, ”dedi.

reklâm

"Nöronlardaki bu artışın, bilişsel gerilemenin başlangıcını geciktirirken bellek, dil kabiliyeti ve dikkatde gelişmelere yol açtığı düşünülmektedir ”dedi.

Okonkwo and his col­leagues exam­ined 317 peo­ple enrolled in the Wis­con­sin Reg­istry for Alzheimer’s Pre­ven­tion, an ongo­ing obser­va­tional study of more than 1,500 peo­ple with a fam­ily his­tory of demen­tia.

Reg­is­trants were cog­ni­tively healthy and between the ages of 40 and 65 years at the time of enroll­ment. Researchers logged their ini­tial bio­log­i­cal, sağlık ve hastalıkla ilişkili yaşam tarzı faktörleri ve her iki ila dört yılda bir takip değerlendirmeleri yapıldı.

Tüm katılımcılar fiziksel aktiviteleri hakkındaki soruları yanıtladılar ve Alzheimer hastalığına bağlı çeşitli biyobelirteçleri ölçmek için nöropsikolojik testler ve beyin taramaları yapıldı.

The researchers com­pared data from indi­vid­u­als younger than 60 with older adults and found a decrease in cog­ni­tive abil­i­ties and an increase in bio­mark­ers in the older group. How­ever, the effects were much weaker in seniors who engaged in reg­u­lar, mod­er­ate activ­ity.

"Fiziksel olarak aktif olmak hayatımız boyunca dahil edilmelidir ”dedi. "Meet­ing the rec­om­men­da­tions in the 2018 phys­i­cal activ­ity guide­lines for Amer­i­cans can lead to improved cog­ni­tion, reduced risk of demen­tia (includ­ing Alzheimer’s dis­ease) and many more long-term health ben­e­fits.”

Hahn, zevk aldıklarını, rutin olarak yapabileceklerini ve yaşam tarzlarını geliştireceklerini bulmak için müşterileriyle sık sık işbirliği yaptığını ekledi.

"Çok para harcamak, spor salonuna katılmak ya da organize bir ders almak zorunda değilsiniz ”dedi. "Do some­thing you enjoy — go for a walk, rake the leaves or play ten­nis with a friend. Learn­ing a new skill and being socially active is also good for the brain.”

İlgili Makaleler