EVOO Phenols Daha İyi Kemik Sağlığı İçin Osteoblast Hücre Büyümesini Geliştiriyor

Osteoblast veya kemik oluşturan hücrelerin tedavisi extra virgin Canlı yağ fenolleri, 11 ile 16 yüzde hücre sayısını artırdı.

Nisan 21, 2016
Sukhsatej tarafından Batra

Son Haberler

Birçok çalışma, zeytin ve zeytinyağı tüketiminin hayvan ve hücre modellerinde kemik kütle kaybını önlemede etkili olduğunu gösterse de, EVOO'daki fenolik bileşiklerin insanlarda osteoporozun önlenmesindeki rolü konusunda çok az araştırma vardır.

Derginin Mart 2016 sayısında yayınlanan yeni bir araştırma makalesinin araştırmacıları PLoS ONEsızma zeytinyağı fenollerinin, insan MG-63 osteosarkom hücre hattını kullanarak laboratuarda osteoblastların veya kemik oluşturan hücrelerin büyümesi üzerindeki etkilerini araştırdı. Bu hücre çizgisi kemik sağlığı için ilaç tedavilerini araştırmak için en yaygın şekilde kullanılır.
Daha fazla gör: Zeytinyağı Sağlığı Faydaları
Dan beri sızma zeytinyağı fenol içeriği meyvelerin çeşitliliği ve olgunluğuna göre değişir, araştırmacılar, meyve olgunlaşmasının farklı aşamalarında dört farklı zeytin çeşidinden elde edilen EVOO fenollerinin hücre hattının osteoblastik hücre çoğalması üzerindeki etkilerini incelediler.
Dört çeşit çeşidinden (Güney İspanya, Cabra'daki Tarımsal Eğitim Merkezi'nin deneysel çiftliğinde yetiştirilen Picual, Arbequina, Picudo ve Hojiblanca), hasat mevsiminin başında, ortasında ve sonunda üç farklı olgunluk döneminde toplandı. Çalışma için araştırmacılar, osteoblast hücresi büyümesini etkileyip etkilemediklerini belirlemek için hasat edilmiş zeytinlerden çıkarılan sızma zeytinyağından on iki fenolik bileşik izole etmişlerdir.

Yazarlar, sızma zeytinyağındaki tüm fenolik bileşiklerin içeriğinin, meyve olgunlaşma aşaması arttıkça azalırken, tirozol ve hidrotirosol içeriğinin, hasat mevsiminin başında toplanan zeytinlerde özellikle yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Çalışmanın sonuçları, sızma zeytinyağı fenolleri ile osteoblast hücrelerinin tedavisinin, tedavi edilmeyen hücrelere kıyasla hücre sayısını yüzde 11 ila 16 oranında artırdığını göstermiştir. Bununla birlikte, test edilen tüm fenolik bileşikler osteoblast hücre sayısının arttırılmasında etkili olmamıştır. İncelenen on iki EVOO fenolik bileşiğinden hidroksitirosol en güçlü antioksidan etki göstermiştir. 10-6 Molar konsantrasyonda, kontrol kültürlerine kıyasla 11 saat içinde osteoblast hücre sayısını yaklaşık yüzde 24 artırdı.

Benzer şekilde, fenolik bileşiklerin kafeik, ferulik pumumarik, luteolin ve apigenin osteoblast hücre proliferasyonunu arttırdığı, fenolik bileşikler oleuropein, pinoresinol, sinapik, vanillik asit ve türevinin (vanilin) ​​osteoblast hücrelerinin büyümesini etkilemediği bulunmuştur.

Araştırmacılar, kombine EVOO fenollerinin, ayrı ayrı ekstrakte edilmiş fenollerle gözlenen büyümeden daha yüksek osteoblast hücresi proliferasyon hızları sergilediklerini bulmuşlardır.

Tüm çeşitlerden fenoller hücre çoğalmasını arttırsa da, bazı değişken farklılıklar gözlendi. Picual çeşidinden elde edilen fenoller, hücre büyümesini uyarmada ve hücre çoğalmasını yüzde 18 ile yüzde 22 arasında arttırırken, Arbequina çeşidinden EVOO fenolleri 9'ten yüzde 13 ile en düşük etkiye ve artmış osteoblastik hücre çoğalmasına neden oldu.

Osteoblastların çoğalmasının ardında önerilen teori EVOO fenolik bileşikleri alkalin fosfataz aktivitesini arttırma ve hücre dışı matriste kalsiyum iyonları biriktirme yeteneklerinden dolayı olabilir. Ayrıca, diğer in vivo ve in vitro çalışmalar, doğal fenolik asitlerin, kemik rezorpsiyonunu önleyerek ve kemik oluşumunu uyararak iskelet sistemini olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir.

EVOO fenollerinin sinyal yollarındaki rolünü ve osteoblast hücre büyümesindeki etki tarzlarını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da, yazarlar, EVOO fenollerin bilinen diğer yararları listesine MG-63 osteoblast hücrelerinin çoğalmasını ve muhtemel osteoporozun önlenmesini önermektedir. anti-enflamatuar, antioksidan, anti-mutajenik ve anti-kanserojen aktiviteleri gibi.


Alakalı haberler