İtalyan araştırmacılar, bir Akdeniz diyetine bağlılığın, koroner kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılı olan düşük seviyeli inflamasyon belirteçleri ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

İnflamasyonun daha yüksek bir kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Platelet (PLT) ve beyaz kan hücresi (WBC) sayımları iki inflamasyon markörüdür ve kardiyovasküler hastalık riskine bağlıdır. Akdeniz diyeti de daha az inflamasyon ve kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi bazı kronik hastalıkların riskini azaltmıştır.

Amerikan Hematoloji Derneği'nde yayınlanan bu çalışmada, araştırmacılar Akdeniz diyetinin trombosit ve beyaz kan hücresi sayımlarına etkisini değerlendirmek için yola koyuldu. Araştırmaları, Molibya bölgesinde, Molibya bölgesinde inflamasyon mekanizmasına odaklanan büyük bir epidemiyolojik popülasyon çalışması olan 14,586 bireylerini içermektedir.

Sonuçlar, Akdeniz diyetine yüksek bağlılık gösteren bireylerin, düşük adversite oranlarına sahip olanlara göre daha düşük PLT ve WBC sayılarına sahip olduklarını göstermiştir. Zeytinyağı, şarap ve sebzelerde bulunanlar gibi diyet antioksidanlarının ve diyet liflerinin de kısmen bu ilişkiyi oluşturdukları belirtilmektedir.Hakkında daha fazla yazı: , ,