`Önerilen Kurallar Fas'ı Uluslararası Standartlarla Uyumlu Hale Getirecek - Olive Oil Times

Önerilen Kurallar Fas'ı Uluslararası Standartlarla Uyumlaştıracak

Ocak 12, 2015
Isabel Putinja

Son Haberler

Fas hükümeti, ticari zeytinyağının kalitesini tanımlayacak ve düzenleyecek yeni kurallar önerdi.

Yeni kuralların amacı, Fas'ta üretilen zeytinyağının kalitesini artırarak ülkenin uluslararası zeytinyağı pazarında daha önemli bir rakip haline gelmesini sağlamaktır.

The Yasa tasarısı hükümetin web sitesinde yayınlandı.

Önerilen kurallar, zeytinyağlarının kalitesini ve derecesini değerlendirmek için kullanılacak yeni kriterler önermektedir. Tasarıya eklenen notlar, 1997 yılına dayanan mevcut kriterlerin dünya pazarı için zeytinyağı kalitesinin doğru belirlenmesi için yeterli olmadığını söylüyor.
Ayrıca bakınız: Zeytinyağı Kalitesi
Asitlik seviyesini, peroksit değerini ve ultraviyole absorpsiyonunu inceleyen mevcut prosedürler, yine de, kriterleri karşılayan düşük kaliteli zeytinyağının Fas pazarından geçmesine izin vermektedir.

Fas'ta üretilen zeytinyağının kalitesini artırmak için taslak yasa, zeytinyağının tanımlarını (veya derecelerini) ve tanımlarını, Uluslararası Zeytin Konseyi.

Kaliteyi daha iyi değerlendirmek ve zeytinyağının objektif bir şekilde derecelendirilmesine olanak sağlamak için, kullanılacak fiziko-kimyasal kriterleri, dikkate alınması gereken organoleptik özellikleri ve izin verilen maksimum kirletici seviyelerini belirlemeyi önerir. Ayrıca, örneklerin kalitesini korumak için numuneler alırken denetmenler tarafından saygı gösterilmesi gereken şartlar da belirtilmiştir.

Önerilen tasarı şimdi yasa olarak kabul edilmeden önce yasama prosedüründen geçecek.


reklâm

Alakalı haberler

Geribildirim / Öneriler